nieuws

Welles-nietes-spel rond bouwlocatie IJsselstein

bouwbreed Premium

Hoewel de provincie Utrecht met de bouwlocatie Zenderpark in de gemeente IJsselstein heeft ingestemd, is het nog lang niet zeker dat er snel met de bouw van de 3500 woningen kan worden begonnen. Het ministerie van VROM zegt bij herhaling te hebben aangegeven grote bezwaren tegen de locatie te hebben omdat bebouwing een aantasting van het Groene Hart betekent. De provincie ontkent dit.

Echter, of minister Alders tegen het provinciebesluit bij de Raad van State in beroep zal gaan, hangt af van het advies van de inspecteurs van Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Waterstaat.

In de visie van provinciale staten moet er op de locatie Zenderpark in de gemeente IJsselstein snel worden gebouwd.

Volgens GS gaat het hier om de enige woningbouwlocatie in de regio Utrecht waar dit ook snel kan. En met snel wordt aan een tot twee jaar gedacht.

Dat is ook mogelijk omdat de grond voor de bouw van 3500 woningen inmiddels in het be zit van de gemeente IJsselstein is. De gemeente heeft de locatie in de afgelopen periode voor enige miljoenen guldens aangekocht.

Bezwaren Afgelopen week keurden provinciale staten de wijziging van het bestemmingsplan goed. Daarmee werden liefst 150 bezwaarschriften ter zijde gelegd. Onder die bezwaarschriften zaten er ook twee van de Inspecties voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Waterstaat. Beide diensten zijn van mening dat Zenderpark een slechte locatie is. De een (ruimtelijke ordening) vanuit het oogpunt dat de locatie het Groene Hart aantast, en de ander omdat Zenderpark uit het oogpunt van mobiliteit niet deugt.

Beide diensten en het ministerie van VROM zeggen overigens bij herhaling te hebben aangegeven dat zij de bouwlocatie niet zien zitten. En op dit punt lopen vervolgens de meningen tussen de provincie Utrecht en gemeente IJsselstein enerzijds en het ministerie van VROM anderzijds uiteen.

“Wij hebben” , zo laat een woordvoerder van de provincie Utrecht desgevraagd weten, “nimmer het signaal gekregen dat de bouwlocatie in de ogen van het ministerie niet deugt. Nooit.”

H.J. de Vries, jurist van de provincie, en nauw bij de procedure rond de gewraakte locatie betrokken, voegt daar aan toe: “Er wordt over de locatie al sinds 1984 gesproken. In dat jaar is Zenderpark voor het eerst, zij het als een reservebouwlocatie, in het voorontwerp Streekplan genoemd.”

Vervolgens is Zenderpark in het definitieve streekplan, wederom als reserve-bouwlocatie, in 1986 vastgesteld. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM heeft de Rijks Planologische Commissie (RPC) zich er toen over gebogen en Zenderpark als een “ongewenste locatie’ aangemerkt.

De Vries ontkent dit. Volgens de jurist is pas in 1988 in een gesprek tussen gedeputeerde en een afvaardiging van de RPC ‘Zenderpark’ ter sprake gebracht. “Toen is er helemaal niet gezegd dat het rijk deze locatie niet ziet zitten. Wel werd er in hele vage termen met woorden als ‘vooralsnog’ en ‘niettemin’ over gesproken.”

Woningnood Omdat de woningnood met zon 30000 woningzoekenden in de regio Utrecht groot is en bebouwing van de Vinex-locatie Vleuten/De Meern en Houten nog ver weg zijn, besloten GS de reserve bouwlocatie Zenderpark als definitief plan aan te wijzen. “Ook al” , zo benadrukt De Vries, “omdat er van het rijk geen echte signalen waren dat zij het niet zag zitten. Ik bestrijd het dan ook principieel als VROM blijft volhouden dat het wel zo is.”

Volgens De Vries is VROM nu aan zet. Wel zegt hij er van overtuigd te zijn dat de locatie uiteindelijk zal worden bebouwd.

Stappen Een woordvoerder van VROM kon nog geen uitsluitsel geven over de stappen die er door het ministerie worden ondernomen. “Het wachten is nu eerst op de adviezen van de inspecteurs. Vervolgens moet Alders een besluit nemen.”

Op de vraag of het argument van Utrecht dat de locatie de regio op korte termijn lucht kan geven aan de Utrechtse woningnood voor Alders doorslaggevend kan zijn, wilde de woordvoerder niet ingaan: “Er is in de Vinex vastgesteld dat er in het Groene Hart niet mag worden gebouwd. Ik weet niet of Alders in dit geval hier van af wil wijken.”

Reageer op dit artikel