nieuws

Wachttijd kost bouw veel geld

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

“Daardoor kon de ingreep nog zodanig tijdig worden uitgevoerd dat blijvende gezondheidsschade met als gevolg wao-toetreding voorkomen kon worden. Bij een ‘normale’ wachttijd van zes maanden zou echter met zekerheid blijvende gezondheidsschade opgetreden zijn.

Het SFB rekende voor deze gevallen niet uit wat dit uiteindelijk zou hebben gekost. Noch heeft ze vooralsnog een poging gedaan te berekenen hoeveel miljoenen guldens zouden ke worden bespaard naast menselijk leed als een deel van de door premies opgebrachten gelden voor uitkering bij ziekte zouden worden ingezet om de wachttijdproblematiek in de gezondheidszorg te ke aanpakken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels