nieuws

VVD wil ingrijpen provincie voor bouw zorgcentrum in Vaals

bouwbreed Premium

De VVD in Limburg wil dat de provincie ingrijpt om de bouw van een nieuw zorgcentrum in Vaals alsnog mogelijk te maken. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten.

Bij de realisering van het po zijn drie partijen betrokken, in casu bejaardenoord De Wolfskoele, Verpleegkliniek Heerlen en Woningbouwvereniging Vaals. Van hen heeft het bejaardentehuis echter nog steeds niet de noodzakelijke procedure voltooid.

De VVD vraagt GS er bij De Wolfskoele op aan te dringen dit alsnog te doen. Mocht het tehuis dit weigeren dan zouden GS desnoods een nieuwe rechtsperoon in het leven moeten roepen om alsnog medewerking voor de bouw van het nieuwe zorgcentrum te verkrijgen en De Wolfskoele te sluiten.

Reageer op dit artikel