nieuws

VGBouw stuurt brief aan Heerma over premie A

bouwbreed

In de circulaire die het ministerie van VROM naar gemeenten stuurt over koppelverkoop door middel van meerwerk bij premiekoop-A moet tevens worden benadrukt dat meerwerk ook niet mag worden verboden.

Dit schrijft VGBouw in een brief aan staatssecretaris Heerma. Aanleiding hiervoor vormt de mededeling van het ministerie in Cobouw dat gemeenten beter toezicht moeten houden op het meerwerk bij de premiekoop-A-woning. Dit weer omdat uit een onderzoek van OTB was gebleken dat koppelverkoop voorkomt en gemeenten daarop niet of nauwelijks toeziet.

“Volgens het OTB-onderzoek” , zo schrijft VGBouw aan Heerma, “zijn er ook gemeenten die meerwerk verbieden.

Omdat dit verbod officieel niet is toegestaan, gebeurt dit bijvoorbeeld via een bepaling in het koopcontract bij de verkoop van grond. Een gemeentelijk verbod op meerwerk lijkt ons zeker even laakbaar als een verplichting tot meerwerk van verkopers.”

Reageer op dit artikel