nieuws

Utrecht is meer geld kwijt aan grondproduktie

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht is bij sloop en herbouw in stadsvernieuwingswijken bijna f.300 miljoen meer kwijt aan grondproduktiekosten dan staatssecretaris Heerma veronderstelt.

Dit blijkt uit een onderzoek van Kolpron Consultants uit Rotterdam.

Zoals bekend komt Utrecht er bij de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden bekaaid vanaf. Men ging uit van een rijksbijdrage van f.43 miljoen, maar in de concept-verdeelsleutel werd de Domstad slechts f.17 miljoen toegezegd.

Vorige week kwam de gemeente al met de constatering dat Heerma zich bij de vaststelling van de rijksbijdrage baseerde op een te kleine steekproef.

Nu blijken de specifieke regionale martkomstandigheden zo te zijn, dat de grondkosten ver afwijken van het landelijk gemiddelde. Heerma gaat wel uit van het gemiddelde, en daardoor “dreigt het rijk Utrecht ten onrechte fors te korten op de stadsvernieuwingsbijdrage’. Utrecht op zijn beurt legt een claim van f.70 miljoen per jaar op het stadsvernieuwingsfonds.

Reageer op dit artikel