nieuws

TUE verenigt bouwkundigen

bouwbreed Premium

Eindhoven heeft de Vereniging van Eindhovense Bouwkundige Ingenieurs (VEBI) opgericht. Het lidmaatschap staat open voor alle ongeveer 1850 ingenieurs, die in de loop der jaren aan de faculteit Bouwkunde zijn afgestudeerd. Inmiddels hebben zich 550 leden aangemeld. Het doel van de VEBI is het contact tussen de faculteit en de afgestudeerden te verstevigen door het geven van voorlichting en cursussen.

De leden ontvangen regelma tig een nieuwsbrief en eenmaal per jaar verschijnt het blad Bouwjaar. De vakgroep Calibre begint in het kader van de VEBI in mei met computergestuurd onderwijs. De leden van VEBI hebben gratis toegang tot het Expertise Centrum van de Bouw, een telefonisch te raadplegen elektronische databank met software en gegevens. De faculteit hoopt, dat de VEBI bijdraagt aan de verbetering van het imago van de universiteit.

Reageer op dit artikel