nieuws

Tot de raad van commissarissen van de Hopman …

bouwbreed

Tot de raad van commissarissen van de Hopman Groep BV te Zoetermeer zijn toegetreden ir. C. Hakstege, lid van de Raad van Bestuur van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, en drs. J.C. Blankert, voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. De heer Hakstege zal drs. J.W.M. Simons als voorzitter opvolgen.

Met ingang van deze maand is ir. P.A.A. Roelands (45) benoemd tot hoofd Engineering van Strukton Betonbouw BV te Maarssen. De heer Roelands was voorheen hoofdontwerper en planontwikkelaar van het ingenieursbureau Utiliteits- en Waterbouw van Gemeentewerken Rotterdam.

Reageer op dit artikel