nieuws

Studiemiddag: ‘Rotterdam welvaartsstad in wording’

bouwbreed

Op 10 mei houdt het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in samenwerking met de Rotterdamse dienst Stedebouw en Stadsontwikkeling een bijeenkomst in de Kunsthal. Centraal staat ‘Rotterdam welvaartsstad in wording’ over de naoorlogse stedebouw in de Maasstad.

De wederopbouw van Rotterdam kan worden gezien als laboratorium voor een nieuw soort stedebouw. Al in 1941 ontstond een nieuw stedelijk concept van W.G. Witteveen, hoofd van de Rotterdamse stedebouwkundige dienst. Het plan stond in de Nederlandse traditie van een weloverwogen stadsbeeld. Aan het eind van de oorlog werd het plan vervangen door het Basisplan 1946 van Witteveens opvolger Van Traa. Hij nam welbewust afscheid van de stedebouw als een vormgevende discipline voor stad en architectuur:stedebouw werd teruggebracht tot een bestemmingsplan. Van Traa ontwierp een stad waarin de welvaartsstaat zich aankondigde.

Cor Wagenaar publiceerde bij NAi Uitgevers de studie ‘Welvaartsstad in wording -de wederopbouw van Rotterdam 1940-1952’. Daarin is de hardnekkige confrontatie met de Duitse planning beschreven, de opbouw tijdens de bezetting van een Nederlands planapparaat en de visioenen van een nieuw type maatschappij, die volgens de auteur hebben geleid tot ingrijpende veranderingen in de Nederlandse stedebouw.

Paneldiscussie Voor de bijeenkomst op 10 mei ’s middags in de Kunsthal is Ed Taverne uitgenodigd om een inleiding te houden bij de film ‘Die Stadt von Morgen’ uit de jaren dertig met een optimistisch geloof in de planning van een leefbare stad. Riet Bakker geeft haar visie op Rotterdam en refereert daarbij aan de plannen van Witteveen en Van Traa. Verder spreekt Cor Wagenaar en wordt een discussie tussen panelleden gehouden over het ontwerpproces van de stad.

Kosten van deelname bedragen f. 80 per persoon, studenten half geld. Inlichtingen en aanmelding:NAi, Marian van Vliet (010) 4361155.

NAi, archief ZGS.

Reageer op dit artikel