nieuws

Statische proefbelasting vraagt speciale sensor

bouwbreed

Het Building Research Establishment (BRE) uit het Verenigd Koninkrijk heeft een axiale lastopnemer ontwikkeld voor het meten van de last bij het proefbelasten van de funderingspalen voor het Hopewell Elevated Transport project in Bangkok. Met 4200 ton is dit, voor zover bekend, de grootste statische proefbelasting ooit ter wereld uitgevoerd.

De drukopnemer werd door BRE, een uitvoerend orgaan van het Engelse ministerie van Milieu, in een week tijd ontwikkeld, gebouwd en uitgeleverd. Per vliegtuig werd de apparatuur naar Bangkok verstuurd. De drukdoos zal worden gebruikt bij het uitvoeren van statische proefbelastingen van de funderingspalen voor het nieuwe vervoersysteem dat in Bangkok wordt aangelegd.

De proefbelastingen in Bangkok worden uitgevoerd aan funderingspalen voor een po voor een vervoersysteem dat uiteindelijk uit drie lagen zal bestaan. Boven een reeds bestaande spoorweg zal nog een driestrooks autoweg en een metrolijn worden aangelegd. De fundering geschiedt op zware funderingspalen.

Het zogenoemde Hopewell Elevated Transport po is ontworpen door het Engelse ingenieursbureau Ove Arup International. De eerste fase van het project zal voorzien in in een vervoerssysteem voor stedelijk gebruik. Dit moet in 1995 in gebruik worden genoemen. Een tweede fase betreft uitbreiden van de vervoersinfrastuuur tot over de rivier de Chao Phraya rivier.

Meetsystemen De grootste proefbelasting die met de gangbare apparatuur van BRE is uitgevoerd had ging tot 2000 ton. Om een drukdoos te maken met de vereiste capaciteit voor het po in Bangkok werd gebruik gemaakt van een samenstel van meerdere drukopnemers.

Twaalf opnemers van 150 ton en acht van 300 ton leveren bij elkaar een totaal gekalibreerde beladingscapaciteit van 4200 ton. De waarde van de veiligheidsfactor op de totale belasting bedraagt hierbij 1,5. Elke krachtopnemer is voorzien van ronde drukverdelende platen die weer afsteunen op grote platen eveneens met een dikte van 500 mm.

BRE heeft ook de software gemaakt voor het uitvoeren van de metingen. De gegevens worden verzameld met behulp van eenvoudige draagbare opnemers of door middel van een geautomatiseerd, computergestuurd systeem. Deze zijn zo geprogrammeerd dat een alarm klinkt als een van te voren ingestelde waarde of verplaastsingssnelheid wordt overschreden. Het is mogelijk elke drukopnemer individueel uit te lezen.

Proefbelasten Uitvoeren van een statische proefbelasting ter controle van het draagvermogen van de funderingspalen kan bevreemding wekken. In het algemeen is de methode een tijdrovende en dure zaak. De proeflast op de paal zal tenminste de waar de van de gebruiksbelasting moeten hebben, hier 4200 ton.

Bovendien is voor dit geval speciale apparatuur ontwikkeld om de waarde van de last te ke aantonen.

Door gebruik te maken van een andere wijze van proefbelasten zijn de kosten wel te beperken.

Op het funderingscongres dat vorig jaar september in Delft werd gehouden (Stress wave Conference) is gebleken dat met een combinatie van statische en dynamische belasting het draagvermogen van funderingspalen met een voldoende geachte nauwkeurigheid is te bepalen. Bij de zogenoemde statnamische methode die bij TNO is ontwikkeld wordt door middel van een explosie een dynamische kracht van relatief geringe grootte en lange duur op de paal uitgeoefend, dan met zuiver dynamische methoden mogelijk is. Dat komt de resultaten ten goede. Het zakkingsgedrag wordt gemeten.

Interpretatie van de gegevens levert het draagvermogen. De kosten van deze stat-namische methode zijn geringer dan die voor een volledig statische proefbelasting.

Reageer op dit artikel