nieuws

Spreeuwenberg ziet markt voor Mayer-metselsteiger

bouwbreed

Spreeuwenberg Hoogwerk Systemen uit Zwartewaal had er op de valreep nog een klein plekje in zijn Bouwbeursstand voor weten in te ruimen. Misschien dat de ‘Variabel Gerust M1’ er daarom ook wat verscholen bij stond. Voor geoefende ogen bleef de hefsteiger van de Duitse fabrikant Mayer echter niet onopgemerkt. Er was tijdens de beursdagen althans een goede belangstelling voor.

De metselsteiger van Mayer, die we reeds in september vorig jaar in deze kolommen signaleerden, kon door Spreeuwenberg vlak voor de opening van de Bouwbeurs naar Nederland worden gehaald.

De instelbare metselsteiger speelt in op een, niet alleen hier, maar ook in andere landen aanwijsbare trend:het verbeteren van de werkomstandigheden op de bouwplaats. Voor de metselaar betekent dit concreet het verlichten van het zware tilwerk bij het hanteren van stenen en bouwblokken alsmede het verbeteren van de werkhouding en elimineren van het vele bukwerk.

Inmiddels worden door fabrikanten al verschillende technische oplossingen aangedragen die er mogelijk toe ke leiden dat het werk van de metselaar iets wordt verlicht en dat deze vakman misschien enkele jaren langer zijn werk kan blijven verrichten.

De door Mayer ontwikkelde verticaal instelbare metselsteiger vertoont in detail enige ge lijkenis met andere door Nederlandse fabrikanten bedachte constructies. Mayer ging echter nog een stap verder. Behalve dat de speciekuip en de steenpakketten op een verhoogde wertafel direct onder handbereik staan is ook de werkvloer van de Variable Gerust in hoogte verstelbaar.

De steiger wordt samengesteld uit een aantal standaard componenten. Twee zware staanders met ingebouwde wormas dienen als verticale geleiding van de eigenlijke steigervloer.

Deze werkvloer is elektrisch door de metselaar in hoogte te stellen zodat voor het leggen van de stenen steeds de meest comfortabele werkhoogte kan worden gekozen.

De staanders hebben een lengte van 3500 mm en leveren een maximale werkhoogte van 4 meter. Mayer biedt keuze uit twee systemen. Een steiger met een vloerlengte van 3,5 meter, die met een verlengstuk is te vergroten tot 5.5 meter, en een uitvoering met 6 meter lange werkvloer, uitschuifbaar tot 9 meter. De uitgebouwde steigerleuning doet dienst als werktafel waarop de kuip en stenen worden geplaatst.

Voor het verplaatsen van de hefsteiger is het niet nodig deze te demonteren. Hijsogen bieden de mogelijkheid de gehele constructie met de kraan op te nemen en elders te plaatsen.

Voor geringe verplaatsingen is de steiger uitgerust met twee wielstelletjes die door het optrekken van de staanders de constructie verrijdbaar maken.

In samenspraak met de fabrikant gaat Spreeuwenberg bekijken of de hefsteiger in een wat hogere uitvoering kan worden gebracht zodat een werkhoogte wordt geboden van rond de vijf meter. Op deze wijze zou voor de Variabel Gerust ook in de utiliteitsbouw, voor bijvoorbeeld het optrekken van binnenmuren, een bredere toepassings zijn weggelegd.

De metselsteiger zal in ons land te koop en te huur worden aangeboden. De verhuur ervan zal Spreeuwenberg echter in handen leggen van een hier be ter op ingespeelde organisatie.

Reageer op dit artikel