nieuws

Sloophamer trillingvrij door verend handvat

bouwbreed

Met de toepassing van speciale voorgespannen ve–ren tussen de handvatten en het eigenlijke hamerlichaam, meent Atlas Copco wederom een belangrijke stap te hebben gedaan in de richting van de volledig trillingvrije sloophamer. In elk geval lijken wat deze Zweedse fabrikant aangaat de tijden van witte vingers achter ons te liggen.

Doorsnede van een Atlas Copco hamer.

De veerconstructie is van een bijzonder concept en komt dan tot een nagenoeg optimale trillingdemping, wanneer een bepaalde kracht op de handvatten wordt uitgeoefend. Behalve de hamertrillingen, die een nadelige werking hebben op het spier- en beenderstelsel, vormt ook het hamergeluid een potentieel gevaar voor de gezondheid. Hoewel problemen ten aanzien van machinetrillingen en lawaai vaak hand in hand gaan, vraagt het elimineren ervan een totaal verschillende benadering. De geluidproduktie van perslucht-sloophamers wordt veroorzaakt door de energiebron perslucht en door de hamer zelf. Beide geluidsbronnen vragen een afzonderlijke aanpak en daarvoor zijn reeds uiteenlopende technieken ontwikkeld. Steeds echter zal een compromis dienen te worden gevonden tussen machinebediening, machinetechniek en economisch gebruik.

Voor de bedieningsman vormen verschillende soorten van oorbescherming reeds een lang toegepaste, effectieve manier van lawaaibestrijding. Zij zijn echter van weinig nut voor de directe omgeving. Daarom concentreren de inspanningen van Atlas Copco, evenals van andere fabrikanten van sloophamers, zich op het terugbrengen van het geluidsniveau van de vrijkomende perslucht zowel als het lawaai dat door de sloophamer wordt geproduceerd. De huidige hamermodellen zijn om die reden uitgevoerd met een lichtgewicht, sterk geluiddempende mantel, terwijl de slag van de hamerzuiger op de beitel dankzij het zogenoemde twin-shot-principe evenzeer tot een aanvaardbaar geluidsniveau kon worden teruggebracht.

Harmonisering van bepalingen ten aanzien van geluid en geluidproduktie alsmede machinetrillingen van machines binnen de EG is geen eenvoudige zaak. Atlas Copco meent echter dat, hoe in de toekomst de internationale bepalingen ook mogen luiden, dat de moderne generatie geluidgedempte ACsloophamers met trillingvrije handvatten, hier straks volledig aan zullen beantwoorden.

Reageer op dit artikel