nieuws

Sloop van asbestplaten kan nu veel goedkoper

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

“De dure apparatuur is zeker in de agrarische sector niet nodig, maar wordt wel gebruikt en zo in de prijs verrekend.

Vooral in de openlucht is werken met asbesthoudende produkten niet zo gevaarlijk, omdat de concentratie vezels snel wordt verdund. Gebleken is dat tijdens de werkzaamheden veel minder asbest vrijkomt dan tot nu toe werd aangenomen.”

Helma Hoff, beleidsmedewerkster milieu bij het Landbouwschap, verwacht een verlaging van de kosten door concurrentie.

“Bij het verwijderen van asbestcementplaten en dergelij ke, is het natuurlijk zaak niet met slijptollen aan de slag te gaan. Het nathouden van de golfplaten is een goede methode om het vrijkomen van asbestvezels tegen te gaan.”

Eternit onderhandelt momenteel met steun van onder andere de Nationale Woningraad op het hoogste niveau met het ministerie om de regels verandert te krijgen. “De gelijkschakeling van asbest met asbestcement is volstrekt ten onrechte.

Het zijn geheel verschillende produkten ze moeten als zodanig in de wetgeving worden behandeld.”

Reageer op dit artikel