nieuws

Samenwerking makelaardij en andere partijen nodig

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Heerma vindt het van belang, dat de makelaardij op lokaal en regionaal niveau samenwerkt met gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars. Dit om tot de kwalitatief hoogwaardige toevoeging aan de woningvoorraad te komen waar de consument om vraagt.

De staatssecretaris, die in Nieuwegein sprak ter gelegenheid van de opening van het verbouwde NVM-kantoor, verwacht dat door die samenwerking doorstroomketens in gang worden gezet, die weer een bijdrage leveren aan een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad. Onlangs is een werkgroep van vertegenwoordigers van de NVM en van het ministerie van VROM begonnen, vormen van lokale samenwerking in kaart te brengen en te stimuleren. De komende maanden worden voorbeeldpoen beschreven, die vervolgens landelijk onder de aandacht worden gebracht. “Wellicht kan dan in het najaar een symposium worden gehouden waarop lokale samenwerking het onder werp kan zijn.” Bij de uitvoering van de doelstelling van de Nota Volkshuisvesting is het op tijd beschikbaar zijn van goede locaties voor de woningbouw, volgens Heerma, de grootste klus. “Daarom zullen de minister en ik de komende tijd veel tijd besteden aan overleg met provincies, stadsgewesten en gemeenten om overeenstemming te krijgen over die locaties. Het gaat hier om een verantwoordelijkheid van alle bestuurslagen” , aldus Heerma.

Verkoop Heerma releveerde dat met de introductie van het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen de belemmeringen voor de verkoop van sociale huurwoningen zijn weggenomen.

“Maar” , zo beklemtoonde hij “ik beoog daarmee geen grootschalige verkoop van deze woningen aan bewoners. Er komt geen verkoopplicht en ook geen kooprecht. Het gaat er om dat het in bepaalde omstandigheden in het belang van de volkshuisvesting kan zijn woningen aan bewoners te verkopen.”

De staatssecretaris juichte het toe dat de corporaties de laatste jaren pragmatischer zijn gaan denken over de verkoop van sociale huurwoningen.

Reageer op dit artikel