nieuws

ROZ: belegger prikkelen tot bouw huurwoningen

bouwbreed

Als de rijksoverheid zoveel waarde hecht aan de doorstroming van mensen uit de goedkope woningvoorraad naar de duurdere huur- en koopsector, dan zal zij zelf ook de voorwaarden moeten scheppen waaronder beleggers woningen ke bouwen die de concurrentie ke aangaan met een corporatiewoning.

Aldus ir. P.A.R. Vismans, directeur van de Raad voor Onroerende Zaken, in een reactie op het beleidsstandpunt van minister Alders en staatssecretaris Heerma over het Trendrapport Volkshuisvesting. De bewindslieden van VROM willen vooral extra nieuwbouw in de duurdere huur- en koopsector. Daarmee wordt de markt voorzien in een behoefte, komen doorstroomeffecten op gang en vallen er woningen vrij voor de doelgroep van de volkshuisvesting in de goedkope voorraad.

De markt werkt echter onder de huidige situatie niet zoals de bewindslieden zich dat voorstellen, zo blijkt uit de reactie van Vismans. Hij stelt dat het op dit moment voor beleggers niet interessant om woningen te bouwen in de duurdere huursector.

De grondprijzen zijn op dit moment zo hoog, dat er van de stichtingskosten te weinig overblijft om een kwalitatief goede woning te realiseren die de vergelijking met een goedkope woning van een corporatie kan doorstaan.

Kwaliteit “Laten we een voorbeeld nemen” , zegt Vismans. “Een belegger wil huurwoningen gaan bouwen van circa f. 200000,-.

Dat is een van de woningtypes waar Heerma en Alders behoefte aan hebben. De grondprijs bedraagt gemiddeld f. 50000 per woning. Dan is er nog f. 150000 over. Daarmee moet een kwaliteitswoning worden neergezet, die uiteindelijk een huur op moet gaan brengen van f. 1200 per maand.

Het lukt je nooit voor zo weinig geld een dusdanig goede woning te bouwen, waarmee een huurder van een goede en goedkope corporatiewoning uit zijn huis is te krijgen. Welke argumenten heeft zon huurder nou om door te stromen?”

De woning zelf zal volgens Vismans best wel te verhuren zijn. “Op zich is een woning een schaarste-artikel, dus die dure huurwoningen komen best wel vol. Maar dat zijn dan wel de verkeerde mensen. Je krijgt er geen doorstromers in.

De rijksoverheid zal dus zelf de condities moeten scheppen waaronder beleggers woningen ke bouwen die wel de concurrentie aan ke gaan met de woningen van een corporatie.”

Een verlaging van de grond kosten is een goede eerste stap. Vismans: “Daarmee komt meer geld vrij om in de kwaliteit van de woning te investeren.”

Koopsector Met betrekking tot de koopsector voorspelt Vismans overigens minder problemen. “Daar zijn doorstroomeffecten wel denkbaar. Maar Heerma en Alders moeten zich wel realiseren dat er iedere keer als je verhuist 8% van de koopsom verloren gaat. Uitgaande van een huis van f. 200000 gooit een doorstromer dus iedere keer dat hij verhuist, f. 16000 in de vuilnisbak. En er zit natuurlijk een grens aan de keren dat iemand dat wil doen.”

Belangrijkste schuldige is in dit verband de overdrachtsbelasting, aldus Vismans. “In Engeland heb je een overdrachtsbelasting van 2%. Hier is dat 6%. Dus ook in de fiscale sfeer zal de overheid het nodige moeten doen om de doorstroming te bevorderen.”

Reageer op dit artikel