nieuws

Rotterdam boos op GS over standpunt luchthaven

bouwbreed

De Rotterdamse wethouder J. Linthorst (Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling) zegt uiterst verbaasd en teleurgesteld te zijn over de weigering van gedeputeerde staten van ZuidHolland om de luchthaven Zestienhoven te verplaatsen.

Hij verwijt GS dat zij het enorme belang van de luchthaven voor de regionale economie en werkgelegenheid verontachtzamen.

Zoals bekend zijn GS in meerderheid tegen de aanleg van een nieuwe luchthaven ten noorden van Rotterdam. De aanleg daarvan staat in de zienswijze van het provinciebestuur op gespannen voet met het provinciaal milieubeleid en moet dan ook niet worden gerealiseerd. Het college is wel van mening dat de in het Integraal Plan Noordrand (IPNR) voorgestelde verstedelijking en de aanleg van nieuwe rijkswegen door moeten gaan. Wethouder Linthorst wijst er in een reactie echter op dat bij de verplaatste luchthaven een toplocatie voor bedrijven ontstaat, die tienduizenden arbeidsplaatsen op kan leveren.

“Het is navrant te constateren dat in een tijd waarin landelijk en provinciale overheden zich grote offers getroosten om industriele werkgelegenheid in Nederland te behouden, de provincie Zuid-Holland de Rotterdamse economische belangen verkwanselt en hiervoor honderden arbeidsplaatsen wenst op te offeren.” Linthorst verbaast zich erover dat GS met een standpunt zijn gekomen, juist nu het rijk op het punt staat om in de nota Regionale Luchthaven Strategie (Relus) een besluit te nemen over de aanleg van de luchthaven. De wethouder dringt er bij het kabinet op aan snel duidelijkheid te geven over de verplaatsing van het huidige vliegveld Zestienhoven naar de polder Schieveen. Hij is er van overtuigd dat de aanleg van de nieuwe luchthaven voor het milieu een aanzienlijke verbetering betekent. Het nieuwe standpunt van GS staat haaks op een besluit van provinciale staten in 1986. De regionale luchthaven werd toen opgenomen in het streekplan Rijnmond. Door ontwikkelingen op economisch en milieugebied vinden GS dat deze beslissing weer ter discussie staat. Naar verwachting neemt de regering deze maand een besluit over de nieuwe luchthaven.

Ook binnen het kabinet is verschil van mening over het economisch belang tegenover dat van het milieu.

Reageer op dit artikel