nieuws

Reizende expositie moet omzet cement vergroten

bouwbreed

De ‘International Roving Concrete Exhibition’, een reizende expositie over beton, moet vanaf 1994 de omzet van cement helpen vergroten. Het is een van de maatregelen om te voorkomen dat het marktaandeel van cement blijft dalen. Andere maatregelen zijn een geautomatiseerde databank en het organiseren van de markt in segmenten en sub-segmenten.

Dat zei J. Vassallo, directeur economisch onderzoek en promotie bij Cembureau – The European Cement Association te Brussel, tijdens de Betonmarketingdag te Ede, gehouden door de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) en de Industriele Marketing Groep NIMA-IMG.

Uit een onderzoek van Cembureau blijkt, dat cement in Europa een deel van de markt verliest. Vassallo sprak van een ‘growing gap’, een toenemend verschil tussen de indexcijfers voor de industriele produktie, de bouw in het algemeen en het gebruik van cement in het bijzonder.

In het noorden van Europa is de daling reeds ingezet, in cen traal Europa is het produkt cement bijna op haar hoogtepunt, en in het zuiden van Europa valt nog groei te verwachten. De indexcijfers voor prefab beton volgen die van cement op de voet, terwijl de ontwikkeling van transportbeton zon tien jaar achterloopt op die van cement. De fabrikanten van transportbeton maken nog een groei door tot 60% van de cementmarkt, maar de prefab-industrie krijgt nu al te maken met een daling van de omzet. Het marktaandeel van op de bouwplaats vervaardigd beton neemt al jaren sterk af.

Life cycle Volgens Vassallo is het niet juist om de schuld te geven aan het zakelijk klimaat of de conjunctuur. “Geen enkel produkt verkoopt zichzelf” , zei hij.

“Ook voor beton is er sprake van een ‘life cycle met een periode van groei en van verval.

Vaak is het mogelijk om een produkt te verjongen en de omzet weer te laten groeien. Beton maakt deel uit van een zeer complex produkt, waarbij niet alleen de producenten maar ook veel anderen betrokken zijn, zoals cementproducenten, staalfabrikanten, leveranciers van toeslagstoffen, architecten en aannemers. Het lijkt een goede zaak om gespecialiseerde netwerken te maken voor deze groepen, voor het bespreken, ontwikkelen en bevorderen van het gebruik van beton.”

Co-marketing Vassallo vindt de reizende expositie een goed voorbeeld van een methode, waarbij niet in elk deel van Europa “opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden. Op deze manier ke ideeen uit de verschillende landen van Europa op lokaal niveau geintroduceerd en aangepast worden.” Een ander voorbeeld is de Concrete Computer Bank of Experience van de Zweedse vereniging van betonmortelfabrikanten.

E. Boot, marketing manager bij Avebe te Foxhol, wees op nog een methode:co-marketing. “In engere zin betekent co-marketing, dat leveranciers en afnemers samen een derde op de markt beinvloeden. Dat kan een afnemerscategorie zijn, de overheid of een maatschappelijke groepering. In ruimere zin gaat het om een strategische bundeling van krachten, kennis en creativiteit. Door een marktgericht partnerschap kan veel bereikt worden.” Om op de hoogte te blijven van het imago van beton in Nederland wordt eens in de twee jaar een onderzoek gedaan door BBDO Business Communications te Amstelveen, in opdracht van de VNC.

C.N. Steijn van BBDO besprak de huidige stand van de ‘be–ton–imago-barometer’. Het blijkt, dat gestort beton nog steeds een slecht imago heeft als het gaat om esthetica en flexibiliteit. Prefab betonelementen vindt men mooier. Over het algemeen is er sinds het eerste onderzoek, de 0-meting, weinig aan het imago van beton veranderd. “Het blijft moeilijk om de (voor)oordelen van een lang bestaand en algemeen bekend produkt te veranderen” , aldus Steijn.

Reageer op dit artikel