nieuws

Prijs hout in Verenigde Staten fors gestegen

bouwbreed

De prijs van hout in de Verenigde Staten is tussen oktober 1992 en februari 1993 met 75% gestegen. De prijs van houtprodukten als multiplex is in diezelfde periode met meer dan 30% gestegen.

De National Association of Home Builders heeft berekend dat door deze prijsstijgingen een nieuw gebouwd huis in de VS gemiddeld USD 4000 duurder zal zijn dan in 1992.

Deze ontwikkeling heeft een belangrijk effect in de Amerikaanse bouwwereld, waar traditioneel erg veel hout gebruikt wordt. De prijsstijging zal op zijn beurt weer de groei van de bouwmarkt beperken.

Het resultaat zal zijn dat ongeveer 2,5 miljoen minder Amerikanen zich in 1993 een nieuw huis zullen ke veroorloven, een belangrijk klantenverlies voor de bouwwereld.

Het hout in de VS is duurder geworden door een stijging van de vraag naar hout in de bouwwereld en een afname van het aanbod. De vraag naar hout is groot. De orkaan Andrew heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan die stijging, omdat er veel hout gebruikt is voor herstel van de schade. Daarnaast hebben lagere hypotheekrentes vorig jaar gezorgd voor een forse groei van de bouw van woonhuizen, een stijging met 1,2 miljoen eenheden; 18% meer dan in 1991. Ook is meer hout nodig doordat de huizen steeds groter worden.

Paniek Een belangrijke oorzaak voor de recente prijsstijgingen is een paniek in de bouwwereld, ontstaan als reactie op steeds strenger wordende wetten voor de bescherming van bepaalde diersoorten, waardoor het kappen in steeds meer bossen beperkt wordt. De houtproduktie daalt niet meteen als gevolg van dergelijke maatregelen, echter de gebruikers vrezen dat de aanvoer in de toekomst gevaar zal lopen en besluiten daarom een voorraad aan te leggen.

In 1992 werd bijvoorbeeld een gebied van 4,5 miljoen acres in de staten Washington, Oregon en Californie gesloten voor houthakkers om een soort uil te beschermen. Het onttrekken aan de bosbouw van een gebied met een totaal oppervlak gelijk aan dat van de staat Massachusetts, heeft uiteraard wel een belangrijk effect op de markt. In andere bosgebieden mag officieel nog wel gekapt worden, maar daar ligt het werk stil als gevolg van langlopende processen aangespannen door milieugroepen.

Deze trend om bomen te beschermen en het kappen te verminderen zal alleen nog maar sterker worden onder president Bill Clinton en milieu-activist en vice-president Al Gore.

Invoer Ongeveer eenderde van het totale landoppervlak van de Verenigde Staten wordt door bossen bedekt. Tweederde van dit bosoppervlak, voornamelijk gelegen in het zuiden en westen van de VS, kan hout leveren dat geschikt is voor gebruik in de bouw. Slechts 16% van deze bossen is in handen van bosbouwbedrijven, 30% is particulier eigendom en de rest is het bezit van de overheid.

Een kwart van het hout voor de bouw kwam vroeger uit bossen die eigendom zijn van de overheid. Tegenwoordig komt nog maar 15% van het bouwhout uit federale bossen.

Bosbouwbedrijven en particulieren hebben te weinig bossen in bezit om deze vermindering goed te ke maken. Invoer vanuit voornamelijk Canada kan het tekort slechts tijdelijk opvangen, ook in Canada worden milieu-beweging en organisaties voor bescherming van zeldzame vogels steeds meer actief.

In de bouwindustrie wordt een aantal maatregelen genomen om aan de problemen van duurder hout te ontkomen. Zo probeert men bijvoorbeeld minder hout te gebruiken door de stutten in een huis niet op de traditionele 30 cm van elkaar te plaatsen, maar op 50 cm, iets wat de bouwverordeningen al lang toestonden, maar wat nog maar weinig bouwers deden. Ook wordt hout steeds vaker vervangen door andere materialen. In steeds meer huizen worden stalen geraamten gebruikt.

Baksteen, waarvoor de grondstof in ruime mate aanwezig is, wordt eindelijk populair in de VS. De verandering is te merken aan details; steeds vaker worden betegelde patios aangelegd in plaats van houten terrassen.

Reageer op dit artikel