nieuws

Parlement blijft twijfelen aan financiering tunnels

bouwbreed

Een goed besluit, maar het is nog maar de vraag hoe dit of een volgend kabinet de schuldenlast van ruim f.1,5 miljard die is gemoeid met de aanleg van de drie Randstedelijke tunnels, kan aflossen.

Zo reageert CDA-Kamerlid Van Vlijmen op het voornemen van minister Maij-Weggen de capaciteit van de Beneluxtunnel uit te breiden. Het kabinet is hiermee eind vorige week akkoord gegaan. Ook de Tweede Kamerfracties van de PvdA en VVD geven in hun reacties opnieuw blijk van hun twijfels aan de private financiering van infrastructurele overheidspoen.

De Beneluxtunnel moet volgens Maij-Weggen worden uitgebreid met extra capaciteit voor doelgroepenverkeer (carpoolers, bussen, vrachtverkeer en dergelijke), een fietstunnel, en een metrobuis voor de nog aan te leggen lijn Marconiplein-Hoogvliet.

De bewindsvrouw neemt daarmee feitelijk het plan voor uitbreiding van de Beneluxtunnel over dat begin vorig jaar is opgesteld door de stuurgroep Beneluxcorridor. In deze groep zaten Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, en de gezamenlijke regionale openbaar vervoersbedrijven.

Het kabinet vindt het belangrijk dat de uitbreidingsplannen “op een voortvarende manier verder worden uitgewerkt” .

Daarvoor is de medewerking vereist van de drie betrokken gemeenten, en die is in het geval van Schiedam en Vlaardingen afhankelijk gesteld van de aanleg van de metrolijn.

De Vlaardingse wethouder Van Ardenne: “Het gaat natuurlijk niet aan een metrobuis aan te leggen voor een verbinding die niet wordt gerealiseerd. We zullen er daarom verzekerd van moeten zijn dat die lijn er komt.”

Private financiers

Wethouder Zijdeveld van Schiedam: “Als er eerst een weg wordt aangelegd, en dan pas komt de metrolijn aan de orde, dan doen wij echt niet mee. Het is een integraal plan, dat integraal moet worden uitgevoerd. En ik heb er het volste vertrouwen in dat het kabinet hier ook rekening meehoudt.”

De stellingname van Schiedam en Vlaardingen betekent dat behalve voor de uitbreiding van de Beneluxtunnel ook voor de metrolijn de financiering moet worden rondgemaakt.

Met betrekking tot de uitbreiding, die f.550 miljoen moet gaan kosten, rekent het kabinet wederom op private financiers. Een woordvoerder van de ING Bank, een private financier die ook bij de bouw van de Tunnel De Noord en de Wijkertunnel is betrokken, weet in dit verband te vertellen dat het po nog niet op de markt is gebracht. “En er zal nog wel enige tijd overheen gaan, voordat de private financiers eraan ke ruiken.”

Henk Richter van de gemeente Rotterdam verwacht in ieder geval dat private financiering van de uitbreiding wel zal lukken. “Het kan bij tunnel De Noord, dus waarom zou het hier niet ke?”

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel