nieuws

Overleg over cao stukadoors afgebroken

bouwbreed Premium

De partijen bij de cao voor stukadoors hebben het overleg over vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst verbroken. De werknemersvertegenwoordigers stapten op nadat ze hadden vastgesteld dat de werkgevers op belangrijke hoofdpunten de werknemers niet wensten tegemoet te treden.

Allereerst was daar het punt van de wao-reparatie, waarvan werkgevers zeggen dat dat geheel voor rekening van werknemers moet komen. Bovendien wensen de werkgevers in deze branche de prijscompensatie af te toppen en te maximaliseren.

Ten aanzien van de ziekte-uitkering stelden de werkgevers voor om de eerste vier weken uitkering tot 90% van het loon te beperken.

Tenslotte stelden werknemers vast dat werkgevers op geen enkele wijze enige bijdrage wensten te leveren aan de vutpremie.

Reageer op dit artikel