nieuws

Overijssel onderzoekt beste transportmethode voor regio

bouwbreed Premium

Bedrijfsleven en overheden in Overijssel en het Bureau Voorlichting Binnenvaart gaan onderzoek doen bij verladers in de regio. Doel is om inzicht te krijgen in aard en omvang alsmede herkomst en bestemming van goederenstromen.

Op basis van de informatie wordt vervolgens bekeken of er door bundeling van goederenstromen via een centraal overslagcentrum meer milieuvriendelijk transport, bijvoorbeeld over water en spoor, mogelijk is.

De organisaties zijn van mening dat bij een verdere profilering van Nederland als distributieland het wegvervoer te sterk zal groeien. Aantasting van het milieu en uitbreiding van het aantal files ke hiervan, aldus de organisaties, het gevolg zijn.

Het onderzoek richt zich op de individuele goederenstromen van 200 regionale bedrijven.

Tevens wordt bekeken of een regionaal overslagcentrum, waaraan elke individuele verlader kan deelnemen, er toe kan bijdragen dat grotere partijen (100 tot 500 ton) ke worden vervoerd.

Reageer op dit artikel