nieuws

‘Overheidsinvesteringen veel te lage prioriteit’

bouwbreed

Ondanks alle mooie plannen met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur in ons land hebben de overheidsinvesteringen nog steeds een veel te lage prioriteit binnen het totale budget.

Infrastructuur Frans Oremus Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers in haar jaarverslag 1992. De NVWB verbaast zich over het feit dat er ten aanzien van de aanleg van infrastructuur een brede politieke consensus heerst, maar dat er desondanks veel te weinig geld voor wordt uitgetrokken. “Zo staat tegenover een groei van f.46 miljard aan belastingen en premies over de periode 19901993 slechts een stijging van f.0,5 miljard aan de uitgaven voor infrastructuur.” De vereniging vindt het des te vreemder omdat het juist deze investeringen zijn die de economische groei op langere termijn veilig moeten stellen.

In het kader van de duurzame ontwikkeling van de economie zegt het NVWB wel begrip op te ke brengen voor de hogere eisen die aan het verkeer en vervoer worden gesteld.

“Wel zal de sector gelegenheid moeten krijgen op die hogere eisen in te spelen. Daarbij is het van belang dat de overheid een goed doordacht, samenhangend en consequent toegepast beleid voert.” Een en ander betekent, volgens de koepel van wegenbouwers, dat hogere eisen met betrekking tot infrastructuur per definitie moeten leiden tot hogere bud getten, wil de benodigde capaciteitsuitbreiding worden gerealiseerd. Maar ook op andere terreinen moet consequent worden gehandeld. De aanleg van de hoge-snelheidslijn wordt bijvoorbeeld mede ingegeven door de gunstige milieueffecten in vergelijking met het vliegverkeer. “Dan doet het op zijn zachtst gezegd merkwaardig aan dat de prijs van een liter kerosine globaal een kwart bedraagt van die van een liter autobenzine, terwijl het milieu per passagierskilometer ruim twee keer zoveel wordt belast.” Volgens de NVWB moet de Nederlander meer visie en durf tonen als het gaat om het streven naar een goede infrastructuur.

Reageer op dit artikel