nieuws

Organisaties claimen deel aardgasbatenfonds

bouwbreed Premium

Het Centraal Overleg (CO), een organisatie van organisaties van weggebruikers, vindt dat het geld uit het aardgasbatenfonds in eerste instantie moet worden gestoken in de infrastructuur. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) vindt op zijn beurt dat het geld ook moet worden besteed aan de versterking van de economie in het noorden.

Beide organisaties reageren met brieven aan de Tweede Kamer op het Wetsvoorstel Aardgasbatenfonds van de ministeries van Economische Zaken en Financien.

Volgens het CO is goede verkeersinfrastructuur een noodzaak, omdat Nederland een grote achterstand kent op het gebied van de investeringen in infrastructuur. Tot het jaar 2015 is volgens het platform f. 50 miljard nodig om de infrastructuur op peil te brengen.

Het in te stellen aardgasbatenfonds dreigt volgens de organisaties voor vele poen te worden aangewend. Hierdoor komt er te weinig geld beschikbaar voor de infrastructuur. Dit gevaar wordt vergroot door de onzekere inkomsten van het fonds, dat wordt namelijk uitsluitend gevuld bij extra verkoop van aardgas.

Het CO vindt dat onaanvaardbaar gezien de huidige problematiek van de verkeersinfrastructuur. Het Centraal Overleg vindt dat het kabinet weliswaar de problemen in de infra structuur onderkent maar dat niet in beleid vertaalt. De recente discussie in de Tweede Kamer over de besteding van de opbrengsten van de verkoop van PTT-aandelen toonde dat aan. Het CO vindt dat de opbrengst van de PTT-aandelen niet mag worden gebruikt om bezuinigingen te ontlopen maar volledig benut moet worden voor de verkeersinfrastructuur.

Noorden Het SNN vreest dat in het huidige wetsvoorstel de aardgasbaten alleen ten goede komen aan het economische centrum van het land. Volgens Johan Remkes, voorzitter van de commissie van het SNN die de brief heeft geschreven, tevens gedeputeerde van economische zaken in Groningen, is het criterium ‘van nationaal economisch belang’ te strak gehanteerd in het huidige wetsvoorstel.

Dat leidt er volgens hem toe dat de aardgasbaten vanaf 1995 uitsluitend bestemd zijn voor de Betuwe- en de hogesnelheidslijn. Volgens Remkes moeten ook grootschalige infrastructurele poen in noord-Nederland onder het criterium ‘nationaal belang’ ke vallen. Remkes denkt bij dergelijke projecten vooral aan de ontsluiting van de noordelijke havens en de verdubbeling van de autoweg N37 (Hoogeveen-Duitse grens). Ook denkt hij aan de verbeteringen van de spoorwegverbindingen tussen het noorden en de Randstad, dat zou ke door de aanleg van de Zuiderzeelijn en de Hanzelijn.

Reageer op dit artikel