nieuws

Ook kabellift voor vervoer van goederen

bouwbreed Premium

Het Algemeen bureau voor ongevallenpreventie en materieelzaken (Aboma) wijst er op dat het gebruik van kabelliften voor verticaal transport in de bouw ook na 5 mei is toegestaan. Uit de reacties die men de laatste maanden heeft ontvangen maakt Aboma op dat de gebruikers van bouwliften ten behoeve van goederenvervoer ten onrechte van mening zijn dat vanaf mei a.s. alleen nog tandheugelliften voor dit soort van verticaal transport zouden zijn toegestaan. Dit op grond van NEN 1080 (3e druk) ‘Bouwliften voor goederenvervoer’.

In het genoemde NEN-blad zijn normen opgenomen waaraan beide lifttypen dienen te voldoen. De Arbeidsinspectie heeft zich inmiddels aan deze norm geconformeerd. Na een overgangstermijn van 5 jaar moeten, vanaf 5 mei a.s., alle bouwliften hieraan voldoen.

Reageer op dit artikel