nieuws

Onderhoud Merwedekanaal gaat onder kwaliteitszorg

bouwbreed

In de sector van de Kust- en Oeverwerken (K&O) zal nog dit voorjaar een eerste po worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging. Dat gebeurt op het normale onderhoudswerk voor het Merwedekanaal dat in opdracht van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat door aannemingsbedrijf De Vries Werkendam zal worden uitgevoerd.

Het po is door de Nederlandse Vereniging van Kust- en Oeverwerken opgezet om ervaring met werken op basis van kwaliteitsplannen op te doen. Vergeleken met de ontwikkelingen in andere sectoren van de grond-, weg-, en waterbouw is deze binnen de K&O nauwelijks aanwezig. Het po voor het onderhoudswerk aan het Merwedekanaal zal worden begeleid door een apart ingestelde werkgroep.

Daarin zullen tevens deelnemen:Rijkswaterstaat, de stichting C.R.O.W en adviesbureau Rijnconsult BV.

Zowel de opdrachtgever als de aannemer hebben een kwaliteitsplan opgesteld, dat als lei draad voor de werkzaamheden zal worden gehanteerd. Aangezien het een eerste proef betreft, is het po bewust beperkt gehouden en wordt de kwaliteitsborging slechts op een aantal procesonderdelen toegepast. Dat zijn:het aanbrengen van stalen en houten damwanden, het herzetten van steenbekleding en verder de reparatie van een duiker, het vervangen van een jaagbrug en het aanbrengen van delen van remming- en geleidewerken.

Selectie Het po is aanbesteed conform het UAR 1986 volgens een onderhandse aanbesteding na selectie. De selectie gebeurde op basis van globale kwaliteitsplannen die door de kandidaat aannemers werden ingediend. Rijkwaterstaat heeft deze plannen beoordeeld, daarin bijgestaan door C.R.O.W.

Van de veertien bedrijven (alle aangesloten bij K&O) werden vijf bedrijven uitgenodigd een prijs in te dienen. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver. Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam zal het werk uitvoeren volgens een gedetailleerde versie van het ingediende globale kwaliteitsplan.

Reageer op dit artikel