nieuws

Omlegging A4 bij Schiphol voor tweede spoortunnel

bouwbreed

Rijkswaterstaat is in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen begonnen met de verlegging van de rijksweg A4, aan de zuidzijde van Schiphol. Deze (tijdelijke) omlegging is nodig in verband met de aanleg van de tweede Schipholspoortunnel.

Het werk vergt een bedrag van f. 3,5 miljoen.

Met de aanleg van de tweede Schipholspoortunnel is al in 1989 begonnen. Om dit werk mogelijk te maken zijn inmiddels op een groot aantal locaties tijdelijke voorzieningen getroffen om bouwterrein voor de nieuwe tunnel vrij te maken. De nieuwe tunnelvakken ten westen van rijksweg A4 zijn inmiddels gereed. In overleg met Rijkswaterstaat heeft de NS zo dicht mogelijk tegen de bestaande A4 gebouwd.

Ook voor de kruising van de nieuwe tunnel met rijksweg A4 zijn voorzieningen noodzakelijk.

Voor de bouw van het tunnelvak is het nodig dat rijksweg A4 tijdelijk over een lengte van een kilometer wordt verlegd. Het ontwerp en de uitvoering van deze verlegging zijn door de NS aan Rijkswaterstaat directie Noord-Holland opgedragen. Rijkswaterstaat is tevens verantwoordelijk voor de kosten. Hij heeft het werk onlangs gegund aan Vermeer Grond en Wegen.

De daadwerkelijke verlegging van het weggedeelte van de A4 vindt plaats in het eerste en derde weekeinde (om de hinder voor het verkeer te beperken) in september van dit jaar. Vermeer is echter nu al bezig met het aanbrengen van zand voor de aardebaan. Na een ‘zettingsperiode worden in juli en augustus vervolgens de verhardingen aangebracht.

De aanleg van de Tweede Schipholspoortunnel is nodig voor de verdubbeling van het spoor tussen de Riekerpolder en Hoofddorp.

Ten behoeve van deze verdubbeling moet de Schipholspoortunnel worden verbreed naar vier sporen. Bij het station Schiphol zullen zelfs zes spo ren worden aangelegd. Zoals gezegd is met de werkzaamheden al in 1989 begonnen. Ten zuiden van het station (richting Hoofddorp) is ter hoogte van het voormalige parkeerterrein P4 de tunnel in ruwbouw gereed.

Rail 21 De tunneldelen na de A4 (tussen de rijksweg en Hoofddorp) zijn ook gereed. De werkzaamheden rond Schiphol zullen zeker tot 1999 doorlopen.

Een en ander vormt een belangrijk onderdeel van Rail 21, het toekomstplan van de NS.

Met dit plan, dat in 2010 moet zijn gerealliseerd, streeft de NS naar de inzet van meer (en betere) treinen alsmede naar een compleet nieuw treinensysteem. De eerste fase van Rail 21 is met name op de Randstad gericht.

Ondanks het feit dat het aansluiten van de tijdelijke rijbanen in weekeinden is gepland zal het verkeer toch enige hinder ondervinden.

Tenminste een, en maximaal drie rijstroken zullen gedurende enige tijd voor het verkeer afgesloten zijn.

Om het werkproces van het daadwerkelijk aansluiten van de bestaande op de rijbanen van het verlegde wegvak te ke beheersen heeft Rijkswaterstaat een gedetailleerd plan uitgewerkt.

Reageer op dit artikel