nieuws

NVB: niet te dicht bouwen op stedelijke locaties

bouwbreed Premium

Als er voor de extra woningbouw onvoldoende locaties zijn te vinden, bestaat het gevaar dat er in de stedelijke gebieden in te grote dichtheden wordt gebouwd. Dat is nu net wat de consument niet wil, en daarmee komt de doorstroming in gevaar.

Hiervoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers bij monde van haar secretaris drs. N. Rietdijk. Aanleiding vormt het beleidsstandpunt van minister Alders en staatssecretaris Heerma inzake het Trendrapport Volkshuisvesting.

Volgens Rietdijk betekent het beleidsstandpunt een trendbreuk in het naoorlogse volkshuisvestingsbeleid. Dit gezien het feit dat de kans groot is dat vanaf 1995 de exploitatiesubsidies worden afgeschaft. “Wij zijn als NVB altijd voorstander geweest van subsidieloos bouwen, maar hebben daarbij wel altijd de kanttekening geplaatst dat er voor de laagste inkomens een soort vangnetvoorziening moeten worden getroffen.

Ik interpreteer de Trendbrief zo dat er vanaf 1995 alleen nog maar in de vrije sector zal worden gebouwd. Er zal dan nog wel individuele huursubsidie zijn, maar geen premiestelsel voor de woningbouw meer. Het is mij nog niet duidelijk wat nu de precieze consequentie is voor de sociale woningbouw. Ik ben geneigd te stellen dat het nu opeens allemaal wel erg snel gaat.”

Ten aanzien van de locaties heeft Rietdijk eveneens zijn twijfels. “Het Trendrapport heeft betrekking op de minder draagkrachtigen in onze samenleving zoals migranten en ouderen. Deze doelgroep zal het voor zijn huisvesting moeten hebben van de doorstroming. Het kabinet wil dat er meer wordt gebouwd in en rond het stedelijke gebied. Terecht wordt daarbij gesteld dat dit een ‘Tour de Force zal worden.

Het is namelijk nog maar de vraag of er voldoende locaties ke worden gevonden. Als dat niet het geval is, dreigt het gevaar dat men de oplossing gaat zoeken in een nog grotere verdichting van de woningbouw op locaties in de stad. En dat is nu net wat de woonconsument niet wil. Wil de doorstroming worden bevorderd, dan zal daar zeker aandacht aan moeten worden besteed.”

Reageer op dit artikel