nieuws

Noord-Limburg presenteert majeure poen

bouwbreed

Het Gewest Noord-Limburg heeft het ontwikkelingsplan Noord-Limburg 1992-1994, het zogenoemde ROP-2 gepresenteerd. Als majeure poen zijn aangemerkt de bouw van de kas van de toekomst bij de nevenvestiging van het Agrarisch Opleidingscentrum en de uitbreiding van het Centrum Champignonteeltonderwijs, beide gevestigd in Horst, de bouw van het Limburgs Museum in Venlo, evenals dat van 2000 woningen in Venlo-Zuid en nieuwe kantoor- en bedrijfsruimte bij het NS-station.

Daarnaast behoren ook een grondige opknapbeurt van de binnenstad (kosten f. 28 miljoen) en de versterking van de industriele bedrijvigheid door onder andere het aanleggen van een verbindingsweg tussen de bedrijventerreinen Trade Port en Trade Port West hiertoe.

Die poen komen in aanmerking voor internationale financiele steun. Voor Grubbenvorst staat het aanleggen van een klein bedrijventerrein tegenover de ZON-veiling op de lijst. In totaal zijn 79 poen opgenomen in de nieuwe ROP.

Van de betreffende gemeenten wordt verwacht dat zij zich sterk maken in het verwerven van overheidssubsidies. Deze poen moeten bijdragen aan een verder economische ontwikkeling van de regio.

Reageer op dit artikel