nieuws

Nieuw systeem beperkt gevolgen pensioenbreuk

bouwbreed

Er komt een nieuw en beter systeem voor waarde-overdracht in de pensioenwereld.

Dit is van belang wanneer werknemers van baan veranderen, omdat de gevolgen van pensioenbreuk voor de hoogte van de uitkering worden beperkt.

De pensioenfondsen maken onderling vrijwillig deel uit van een circuit waarin ze elkaars pensioenverplichtingen overnemen als een werknemer van baan en daardoor van pensioenfonds verandert.

De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen maakte dinsdag op haar jaarvergadering bekend dat ze samen met het ambtenarenpensioenfonds ABP en met ondernemingspensioenfondsen een dergelijk nieuw circuit van waarde-overdracht gaat vormen.

Het nieuwe circuit omvat naar verwachting ongeveer 80 procent van de werknemers met een pensioenregeling. Ieder pensioenfonds uit dat circuit zal een vertrekkende werknemer die erom vraagt de volledige waarde van zijn opgebouwde pensioenaanspraken gaan meegeven.

Deze waarde wordt dan bepaald door middel van een rekenrente van 4 procent zonder aftrek van rentestandskortingen. Deze kortingen ke optreden in tijden dat de rendementen van de fondsen zo hoog zijn, dat een korting op de premie mogelijk is.

Het zogeheten 4 procent-circuit zal in werking treden op het moment dat het wettelijke recht op waarde-overdracht van kracht wordt, naar verwachting 1 januari 1994.

Reageer op dit artikel