nieuws

Minister Kok dient poen infrastructuur in bij EG

bouwbreed Premium

Minister Kok heeft bij de Europese ministerraad van Financien in Brussel een lijst met infrastructuurpoen ingediend die volgens EG-afspraken gedeeltelijk nationaal en gedeeltelijk door de Europese begroting zouden moeten worden gefinancierd.

Hiermee gaat ons land in op het besluit van de regeringsleiders van de EG en het Franse staatshoofd Mitterrand op hun topconferentie in de Schotse hoofdstad Edinburgh in december om geld uit de Europese kas beschikbaar te stellen om het economisch herstel in Europa te bevorderen door grote infrastructuurwerken te laten uitvoeren.

“Economische groei via de bouw” , zo luidde de boodschap van Edinburgh. Op het Nederlandse verlanglijstje, waarover tevens contact is opgenomen met de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg die grote openbare werken medefinanciert via leningen, staan de volgende poen vermeld:een tweede Beneluxtunnel, de Calandtunnel, de voorbereiding van de Hoge Snelheidslijn, de Betuwelijn, het demonstratieproces voor kolenvergassing Demkolec, de Noor denlijn, de aanleg van een hoogspanningslijn (380 kV) van Zwolle naar Eems via Drenthe en Groningen, het Covra-po voor de opslag van kernafval en windenergie, waarbij wordt gedacht aan een globale lening waarmee verschillende kleinschalige windenergiepoen door het hele land ke worden gefinancierd.

Andere poen die in aanmerking komen voor Europese co-financiering maar die nog niet werden aangemeld omdat ze nog verder moeten worden bestudeerd, zijn de Westerschelde-oeververbinding, de bouw van vuilverbrandingsinstallaties in Alkmaar-Boekelermeer en Nijmegen en Maascon (een lening voor haveninfrastructuur in Rotterdam).

Ofschoon het besluit van Edinburgh ruim drie maanden geleden werd genomen, slaagden de Europese ministers van financien er tot nu toe niet in om de daar genomen beslissing ook in concrete daden om te zetten.

De belangrijkste oorzaak is de krappe staatskas in vrijwel alle EG-landen. De ministers van financien van de EG hebben het onderwerp nu al op drie vergaderingen aangekaart maar verder dan het kennisnemen van een inventaris van de uit te voeren poen zijn ze niet gekomen.

Reageer op dit artikel