nieuws

Maij wil stillere bruggen en viaducten voor treinverkeer

bouwbreed

Om treinverkeer stiller te maken verdient aanpak bij de bron (treinmaterieel en de rails) op den duur de voorkeur.

Dit is goedkoper is dan het plaatsen van geluidschermen.

Dat concludeert het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het aan NS uitgebrachte rapport ‘Stiller treinverkeer’. Dat geeft een overzicht van alle mogelijke onderdelen van het spoorwegsysteem die geluidhinder ke veroorzaken en de te nemen maatregelen hiertegen. Per bronsoort wordt de huidige hinder in Nederland bekeken, de stand van de techniek die tot vermindering van de geluidsproduktie kan leiden en de bij NS al toegepaste techniek en mogelijke verbeteringen.

Als meest zinvolle maatregelen worden aanbevolen:verlaging van ruwheid van rail en treinwiel, stiller goederenverkeer, stillere bruggen en viaducten en vermindering van rangeergeluid.

Reageer op dit artikel