nieuws

Lokale aannemer boert goed in Golfregio

bouwbreed Premium

De orderontvangst van de aannemers en de uitvoering van bouwwerken in de Golfregio verlopen vooralsnog naar tevredenheid. Tegenslagen blijven over het geheel genomen beperkt tot tekorten in de levering van cement en wapeningsstaal. De buitenlandse deelname aan bouwactiviteiten in de Golfregio toont een wisselend beeld maar verloopt voor velen ook voorspoedig. Een voorbeeld daarvan biedt de orderportefeuille van het Amerikaanse Morrison Knudsen waarin voor ruim f. 6 miljard aan werk zit.

In de emiraten van de Golfregio verloopt de uitvoering van bouwwerken in een dusdanig tempo dat het gevaar van een overaanbod aan kantoren, bedrijfsgebouwen en appartementen ontstaat en daarmee het gevaar van dalende huuropbrengsten. In het verlengde van deze ontwikkeling ligt de realisatie van uiteenlopende infrastructurele poen zoals de aanleg en verbetering van wegen en de installatie van diverse nutsvoorzieningen.

Koeweit Op de bouwmarkt van Koeweit kwamen contracten ter waar de van om en nabij f. 55 miljoen vrij voor de bouw van een hoofdkantoor voor de nationale luchtvaartmaatschappij, voor de aanleg van de zesde ringweg ter waarde van zon f. 63 miljoen en voor de realisatie van een woningpo ter waarde van ongeveer f. 73 miljoen. Al deze werken werden gegund aan plaatselijke (hoofd)aannemers. Een van de weinige aan buitenlandse ondernemingen gegunde poen is de bouw van achttien opslagtanks voor olie nabij Mina al-Ahmadi. De begunstigde is een gezamenlijk AmerikaansTurks bedrijf. De olie-industrie treedt momenteel als grootste opdrachtgever op. Eerder dit jaar bood de nationale oliemaatschappij een werkenpakket van ruim f. 1 miljard voor inschrijving aan.

Emiraten Een ander aanzienlijk contract kwam vrij in de Verenigde Arabische Emiraten voor een aansluiting tussen de luchthavenweg en de oostelijke ringweg nabij Dubai. Ook hier viel het po ter waarde van ruim f. 77 miljoen aan een plaatselijke aannemer toe. Een plaatselijk-Britse combinatie bouwt voor f. 31 miljoen een onderkomen voor de Kamer van Koophandel van Dubai. In Saoedi-Arabie ligt de nadruk op de realisatie van energie- en waterpoen. Het land wil met de werken toekomstige te korten voorkomen. De bouw van een ontziltingsfabriek nabij Medina en Yanbu is met een contractwaarde van ruim f. 342 miljoen het grootste po dat tot op heden in deze sector is gerealiseerd. Een iets kleinere installatie met een contractwaarde van f. 210 miljoen komt in Jubail. Als aannemer treedt een consortium van een Duits-Arabische en TurksArabische gezamenlijke onderneming op. Op termijn volgt de aanbesteding van het waterpo Shuaiba nabij Jeddah terwijl in april de inschrijving voor een energiecentrale van 1200 MegaWatt nabij Riaad opent.

Egypte De aanslagen in Egypte van islamitische extremisten ten spijt blijft het (internationale) enthousiasme voor de bouw van recreatieve projecten in dit land groot. De planlijst maakt onder meer melding van een 13 km lange strandlocatie aan de Middellandse Zee nabij Mersa Matruh waar tegen een investering van om en nabij f. 1,5 miljard een toeristisch complex moet ontstaan. Een plaatselijk consortium wil op een 16 km lange strandlocatie langs de Rode Zee noordelijk van Hurghada in vijftien jaar tijd een soortgelijke voorziening realiseren. De eerste fase van dit werk omvat de bouw van zes hotels en 500 villas.

Grote belangstelling bestaat voorts voor de bouw van het water- en energiepo Ras Abu Soma aan de Rode Zee nabij Safaga.

Iran Cairo werkt momenteel aan de planning van een derde stationsgebouw voor de luchthaven. Investeerders tonen verder interesse voor de bouw van twee torens in Giza die samen een handels- en wooncomplex vormen. Nabij Kureimat moet binnenkort de bouw beginnen van een energiecentrale van 1200 MegaWatt.

Iets minder florissant staat de bouwmarkt ervoor in Iran. Redenen daarvoor zijn de achterstallige betalingen van het land en de opgeschorte Duitse exportkredieten. Desondanks zijn in de afgelopen maanden enkele respectabele contracten ondertekend. De Indiase partner van het Amerikaanse general Electric kreeg een contract ter waarde van ongeveer f. 900 miljoen toegewezen voor de bouw van een 1000 MegaWatt-centrale.

Een Frans bedrijf tekende een contract ter waarde van ruim f. 450 voor een aanvullende olie-installatie nabij Tabriz. De realisatie van civiele werken door internationale aannemers blijft evenwel achter op de behoefte. Daarbij vond Iran tot op heden weinig buitenlandse belangstelling voor een groot nationaal huisvestingsprogramma.

Veld van Sociale Zaken, en tevens houdt het bedrijf open huis.

Reageer op dit artikel