nieuws

Kruipruimte ziekenhuis gevuld met schuimbeton

bouwbreed

De kruipruimte van de polikliniek en het afasiecentrum van het St. Lucas Ziekenhuis te Amsterdam is gevuld met schuimbeton. Daardoor wordt voorkomen, dat de aangetaste betonvloer zou bezwijken.

Het schuimbeton wordt door een vulopening in de gangen van de kruipruimte gepompt.

Het vullen van de kruipruimte met schuimbeton is een van de geijkte .

ossingen voor door carbonatatie en roestvorming aangetaste begane grond vloeren. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van voorgespannen kabels onder de elementen (loodrecht op de richting van de overspanning), het herstellen met reparatiemortel of het slopen en vervangen van de vloer. De keuze van de oplossing hangt samen met de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een te vochtige bodem of onvoldoende ventilatie van de kruipruimte. Bij het vullen met schuimbeton verliest de vloerconstructie haar zelfdragende functie. De belangrijkste functie van de kruipruimte, namelijk ruimte voor de aanleg van leidingen, komt daarmee ook te vervallen. Dat is eventueel te ondervangen door het opnemen van loze leidingbuizen, maar voor eventuele reparaties zijn de installaties onder de vloer niet meer te bereiken.

Snel handelen Het schuimbeton is geleverd door Voorbij Betontechniek BV te Wilnis. Volgens voorlichter R. Toonen van Voorbij Groep Wilnis was het bij het St. Lucas Ziekenhuis geen bezwaar, dat de leidingen inge stort werden. De schade werd enkele maanden geleden ontdekt en de Technische Dienst van het ziekenhuis vond snel handelen noodzakelijk. Het zou niet de eerste keer zijn dat een vloer van dit type door betonrot plaatselijk bezwijkt. In overleg met aannemersbedrijf D. Jansen te Amstelveen en constructeur Van der Werf en Lankhorst is gekozen voor de oplossing met schuimbeton.

Kalksteenmeel Het materiaal is om een aantal redenen geschikt voor het vullen van kruipruimtes. Het is licht, zeer vloeibaar en de krimp is nagenoeg gelijk aan de uitzetting tijdens de verharding, zodat het de ruimte volledig vult. Het combineert de constructieve eigenschappen van cementsteen met de thermisch isolerende werking van de ingesloten luchtbellen. Het biedt dus niet alleen ondersteuning aan de vloer maar ook een redelijke warmte-isolatie (R=6m2K/W).

Door het instorten in schuimbeton stopt de corrosie van de wapening van de elementen.

Ook roestvorming aan leidingen wordt verder voorkomen en rioleringsbuizen worden door het schuimbeton ondersteund.

Voorbij levert schuimbeton onder de naam Voton. Het bevat behalve cement, water en schuimmiddel een aanzienlijke hoeveelheid vliegas en kalksteenmeel. Daardoor is het zeer vloeibaar en makkelijk te verpompen. De kruipruimte van het St. Lucas Ziekenhuis werd verdeeld in gangen van ca. 25 bij ca. 3 meter, met een gemiddelde hoogte van ca. 0,6 meter. Uiteraard moesten de gangen zorgvuldig afgedicht worden en voorzien van een vulopening aan de ene zijde en een ontluchtingsopening aan de andere zijde. Volgens Voorbij is het uittreden van de specie uit de ontluchtingsopening het teken, dat de ruimte geheel gevuld is.

Reageer op dit artikel