nieuws

Krimpende gww-sector treft markt machines

bouwbreed

De Europese markt voor machines in de gww-sector krimpt. Pas na 1995 zullen de verkopen weer aantrekken. Oorzaak is de malaise in de wegenbouw. De afzet van apparatuur voor de wegenbouw in Nederland is redelijk stabiel.

Deze gegevens zijn ontleend aan het rapport van de Corporate Intelligence Group (CIG).

Het onderzoeksbureau uit Londen presenteerde begin deze week dit onderzoek dat is gebaseerd op 750 interviews.

De afzet van machines die onder andere in de wegenbouw worden gebruikt, loopt volgens de samenstellers nog tot 1996 terug. Zo wordt voor dit jaar een terugval verwacht van minstens 8 procent ten opzichte van 1992. In dat jaar werden 95901 machines voor de wegenbouw afgezet. CIG heeft uitgerekend dat over de periode 1989-1993 deze markt met 15 procent is teruggevallen.

De Nederlandse markt, qua grootte nummer zes in Europa, vertoont sinds 1990 een gestage daling. Ten opzichte van 1991 bleef de afzet 10 procent (2183 eenheden) achter. Volgens CIG behoort Nederland overigens tot een van de stabielste markten. Het argument hiervoor is dat de terugval “niet zo dramatisch is als in andere landen van Europa’.

Zo vallen markten als Spanje en Zweden met meer dan 50 procent terug. De samenstellers verwachten dat de markt in Nederland begin volgend jaar (zie tabel) weer zal aantrekken. Maar het peil van 1990, 2710 verkochte eenheden, wordt niet voor 1998 gehaald.

Corporate Intelligence Group verwacht voor de gehele Europese markt nog een moeilijke periode. Opvallend is dat de Duitse markt, waar vooral Nederlandse wegenbouwers veel van verwachten, zal krimpen.

De groei van de laatste jaren wordt omgebogen in een krimpende markt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels