nieuws

Ketenbeheer pvc-leidingen past goed in milieubeleid

bouwbreed Premium

Een goed werkend ketenbeheer van pvc past in het kader van een goed milieubeleid. Wavin, producent van onder andere kunststof afvoerleidingen, ondersteunt dit ketenbeheer door onder meer bezoeken aan gemeenten, teneinde die te stimuleren mee te werken aan recycling, de basis van het beheer.

Deze bezoeken, die we reeds aankondigden in Cobouw, vinden nu daadwerkelijk plaats.

In een grote caravan houdt het bedrijf voorlichtingsbijeenkomsten voor voornamelijk gemeentelijke medewerkers en andere bouwverantwoordelijken. Een goed ketenbeheer houdt volgens Fokke Meijer van Wavin een recycling in van onder andere rioleringsbuizen “zonder vraagtekens” . Dat “zonder vraagtekens” wil dan zeggen, dat er geen onbeantwoorde vragen overblijven.

Met andere woorden dat een duidelijk antwoord wordt gegeven op de milieuproblematiek ten aanzien van pvc-leidingen in al haar facetten.

Inzameling Zeven fabrikanten van de F.K.S. (Vereniging van Fabrikanten van Kunststof Leidingsystemen) gevestigd in Amsterdam, doen aan de actie mee. In Nederland zijn volgens Meijer al 140 inzamelingspunten vastgesteld voor ‘oude kunststof rioolleidingen’.

Daarvan zijn 100 punten vaste, namelijk bestaande uit groothandels in deze leidingen en 40 veranderlijke, in de vorm van poen in uitvoering.

Wavin verplicht zich bij gemeenten de geleverde kunststof buizen terug te kopen.

Daarvoor is een omslagstelsel bedacht, waarbij de kosten van inname worden verdisconteerd in de innameprijs. “In de praktijk komt het er op neer dat de gemeenten ongeveer 20 cent per kilogram ontvangen” , zo zei Meijer.

Te kostbaar Kunststofmateriaal is eigenlijk te kostbaar om te storten of te verbranden, nog afgezien van de bezwaren daarvan voor het milieu. Daarom heeft Wavin KLS de recyclingcyclus opgezet. Het bedrijf streeft ernaar alle gebruikte kunststofleidingsystemen in te nemen en opnieuw te verwerken. Het bedrijf nodigt gemeenten en woningcorporaties uit hieraan krachtig mee te werken. Het bedrijf gaat zelfs zover, gemeenten te adviseren een standaard tekst in bestekken op te nemen. Deze door Wavin bedachte tekst over het afvoeren van rioolleidingen luidt:’Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van pvc en pe-leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de F.S.K. te Amsterdam gecoordineerde landelijke inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.’ “Alleen als alle partijen meewerken is het mogelijk een gesloten kringloop voor kunststof leidingen te realiseren” , aldus Wavin. “Alleen op deze manier is te voorkomen dat het materiaal op stortplaatsen en in verbrandingsovens terecht komt.

Kunststof leidingen hebben een levensduur van 70 tot 100 jaar. De oudste leidingen zijn pas 40 jaar geleden gelegd.

Daarom valt er nog weinig aanbod van ‘oude leidingen te verwachten. Het aanbod tot op heden komt uit overgebleven materialen van uitgevoerde werken. Ook komen leidingen vrij, die aan het eind zijn van hun maatschappelijke of infrastructurele levensloop, zoals binnenrioleringen uit renovaties van woningen. Verder komen ondergrondse leidingen vrij als het systeem of het trace

verandert of als diameters moeten worden gewijzigd. Deze leidingen worden na inzameling op een van de 140 punten naar Wavin Nederland BV te Hardenberg vervoerd. Daar komen ze in het recycling-proces terecht.

Recycling De pvc-leidingen worden vermalen tot brokjes. Deze worden vermalen tot een poeder.

Dit nu wordt geschuimd en als tussenlaag verwerkt in de nieuw door Wavin ontwikkelde buizen Ultra-3. De buis, voorzien van KOMO-keur, voldoet aan alle technische eisen die aan nieuwe worden gesteld” , aldus Meijer. De Ultra-3 rioleringsleiding is te leveren in de diameters 125 en 160 mm.

De besparing op de nieuwe grondstof voor pvc bedraagt maar liefst 60%. Op deze manier is pvc zes a` zeven maal opnieuw te gebruiken. Dat betekent dat de levensduur rond de 600 jaar komt te liggen en dat het milieu in ruim zes eeuwen niet nadelig behoeft te worden belast.

Reageer op dit artikel