nieuws

Kabinet houdt vast aan private financiering

bouwbreed

Om poen op het gebied van infrastructuur sneller te ke uitvoeren en uit financiele noodzaak houdt het kabinet vast aan private financiering. De ministers Maij van Verkeer en Waterstaat en Kok van Financien schrijven dit aan de Tweede Kamer.

In de nota ‘Een beleidskader voor private financiering van infrastructuur’ zeggen de bewindslieden van respectievelijk Verkeer en Waterstaat en Financien het van belang te vinden vooraf met de Tweede Kamer afspraken te maken over financiering door marktpartijen van poen op het gebied van infrastructuur.

De kamer kan dan beslissen of de gebruikers een bijdrage moeten betalen als tegemoetkoming in de aflossing van het voorgefinancierde po. De ministers willen een open inschrijvingsprocedure om de concurrentie tussen de aanbieders van private financiering zoveel mogelijk te bevorderen.

Door het inschakelen van de markt verwachten Maij en Kok de doelmatigheid bij aanleg en exploitatie te versterken.

Het kabinet is verder van me ning dat de opvatting als zou infrastructuur (volledig) als een collectief goed worden beschouwd voor nuancering vatbaar is. “Erkenning van de bijzondere verantwoordelijkheid van de overheid bij de totstandkoming van de ruimtelijke inrichting van ons land betekent niet dat de overheid ook altijd volledig verantwoordelijk moet zijn voor de financiering en exploitatie ervan” , zo schrijven de bewindslieden.

Huiverig De nota van Maij en Kok is een reactie op het verzoek van de Tweede Kamer een principiele discussie met het kabinet te voeren over private financiering. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging vorig jaar pas in tweede instantie akkoord met het contract voor de private financiering van de Wijkertunnel. De kamer vond het aanvankelijke contract dat minister Maij sloot met de ING-groep te duur. Binnenkort zal het kabinet beslissen over aanleg van de Tweede Beneluxtunnel. Een belangrijk deel van de kosten (f.530 miljoen) zal privaat worden gefinancierd. De meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer heeft al laten weten huiverig te zijn om opnieuw een groot po door marktpartijen te laten financieren.

Reageer op dit artikel