nieuws

JMB introduceert tweede generatie asbestvrije plaat

bouwbreed

J.M. Balmatt heeft een tweede generatie asbestvrije vezelcementplaten ontwikkeld.

Leien van Mikroton.

Golfplaten van Mikroton.

De platen zijn taaier en lichter dan hun voorgangers. De eerste levering in Nederland zal deze zomer plaatshebben.

Volgens ir. G. Oostvogels, sales en marketing directeur van J.M. Balmatt, wordt het nieuwe materiaal, Mikroton genaamd, op dezelfde machines vervaardigd als waarop voorheen de asbestcementplaten werden gefabriceerd. “Eerst dachten we dat dat niet kon.

De eerste generatie asbestvrije platen zijn elders geproduceerd. In Nederland zijn er al sinds een jaar of twee platen van de eerste generatie verkrijgbaar. Daarin was nog geen microsilica verwerkt.

Mikroton is samengesteld uit kunststof en natuurlijke vezels, microsilica, cement, toevoegingen en water. De specie van deze asbestvrije vezelcement is wat meer ‘vettig’ en ‘modderig’ dan van de eerste generatie. Het cement komt minder in aanraking met overtollig water en er verstrijkt minder tijd tussen het begin van de binding en het gereedkomen van het eindprodukt.

Het blijkt nu dat, met behulp van de bestaande machines voor asbestcement, een superieure vezelcement kan worden gemaakt, dankzij de compactheid van de machine’, aldus een toelichting van Oostvogels bij deze innovatie van J.M. Balmatt. Mikroton wordt sinds een maand of zes in de vestiging te Mook in Belgie, dichtbij Valkenswaard, geproduceerd.

Lichter Mikroton gedraagt zich anders dan asbestcement en dan de eerste generatie asbestvrije vezelcement. De platen hebben een hogere buigsterkte en buigen eerst flink door voordat het materiaal breekt. “Niettemin blijft het uit den boze om over de platen heen te lopen” , waarschuwt Oostvogels. “Er gebeuren nog steeds teveel on gelukken, omdat mensen over een dak van vezelcementplaten lopen. Dat is ook bij Mikrotonplaten beslist niet de bedoeling.” De grotere taaiheid is dan ook in de eerste plaats een voordeel bij het transport.

Mikroton is lichter dan asbestcementplaten en dan andere asbestvrije platen. Dat is een voordeel bij de manipulatie.

Het maakt ook het werk van de dakdekker lichter. Tegenover de voordelen staat een prijs, die 30 tot 35 procent hoger ligt dan die van asbestcement.

J.M. Balmatt vervaardigt onder andere golfplaten, dakleien en gevelleien van Mikroton.

“We gebruiken hetzelfde mengsel nu ook voor onze geextrudeerde produkten, zoals raamdorpels, muurafdekkingen en Wallboard-wandpanelen voor landbouw en industrie’, aldus Oostvogels.

Reageer op dit artikel