nieuws

Isolatie Zwanenburgse woningen blijft op peil

bouwbreed

Bewoners van Zwanenburg hoeven niet bang te zijn dat hun huizen slechter worden geisoleerd nu het ministerie van V en W bezuinigt op het isolatiepo. Dit oordeelde de president van de Haagse rechtbank, mr. A. van Delden.

De bewoners hadden een kort geding tegen de staat aangespannen omdat zij vrezen dat het lawaai van overkomende vliegtuigen goed hoorbaar blijft na de isolatie. Een groot aantal moet nog worden gesaneerd. Het ministerie heeft de eisen voor woningsanering aangescherpt toen bleek dat de kosten uit de hand liepen. Begroot was f.150 miljoen, maar berekeningen komen nu uit op f.250 miljoen. Volgens het ministerie is er vooral bezuinigd door efficienter werken. Maar ook de eisen aan de te isoleren ruimten zijn aangepast, en de afwerking is sober geworden.

De president oordeelde dat de voorgenomen versobering niet zodanig is dat het doel van het po, het isoleren tegen overlast van vliegtuigen, niet kan worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel