nieuws

In N-Holland geen tekort meer aan woonwagenstandplaatsen

bouwbreed Premium

In Noord-Holland is geen sprake meer van ernstig gebrek aan nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Dat stellen gedeputeerde staten in het ontwerp-Woonwagenplan 19931996. Ze constateren voorts dat er voldoende regionale spreiding van standplaatsen is bewerkstelligd.

Toch is er volgens hen nog wel een aantal onopgeloste knelpunten. Dat betreft onder meer de onafgewerkte deconcentraties in Haarlem, Velsen en Hilversum. Bovendien moet het centrum Tolkerdijk in Schagen vanwege slechte ligging en bouwkundige staat op zo kort mogelijke termijn worden vervangen door nieuwbouw.

Reageer op dit artikel