nieuws

Hoogleraar: verkies zonneenergie boven kernfusie

bouwbreed Premium

Energiewinning door middel van kernfusie brengt nog zoveel problemen met zich mee dat serieus moet worden gekeken naar een alternatief als zonne-energie.

Deze uitlating deed prof. ir. D. Latzko van de Technische Universiteit Delft tijdens een vergadering van de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie (KNAW) in Amsterdam. De hoogleraar toonde zich voorstander van wat hij noemde: “Het aards gebruik van door de zon als werkende kernfusiereactor uitgestraalde energie.”

In het jaar 2050 kan de zon, die in principe 12000 maal de behoefte aan energie in de wereld kan dekken, met de technisch beschikbare middelen voldoende energie opleveren.

Zonne-energie is naar de mening van de hoogleraar een haalbare zaak. De technische onvolkomenheden van de huidige systemen voor de omzetting van zonnestraling in elektriciteit ke worden overwonnen.

“Recente ontwikkelingen laten zien dat rendementsverbeteringen en kostenbesparingen mogelijk zijn.”

De eerste kernfusiereactor verwacht de hoogleraar niet voor 2030. De technische vraagstukken met de kernfusiereactor vergen volgens de natuurkundige veel tijd en inspanning. De problemen met onder meer de radioactiviteit en het radioactief afval zijn nog niet opgelost. En de vraag is of de kosten van de eerste kernfusiereactor, geraamd op een bedrag van $50 miljard, economisch wel is verantwoord.

Reageer op dit artikel