nieuws

Het boren van tunnels kan omgeven zijn met …

bouwbreed Premium

Het boren van tunnels kan omgeven zijn met problemen, zo blijkt uit de Engineering News-Record van 22 maart.

De laatste van een reeks tegenslagen bij het boren van een tunnel met een diameter van ongeveer 7,2 meter over een lengte van 15 km in verband met aanleg van een lozingspunt voor effluent in de haven van Boston tonen dat wel aan. Hierbij is bij het boorfront in een 480 Volts voedingskast voor de tunnelboormachine kortsluiting opgetreden waardoor brand werd veroorzaakt. Alle werklieden aan het boorfront konden in veiligheid worden gebracht. Het ongeval veroorzaakte beperkte schade aan de machine, die na een paar dagen repareren alweer kon worden ingezet. De oorzaak van de kortsluiting kan in verband worden gebracht met grote hoeveelheden lekwater in de tunnel. Alhoewel voor goede afvoer is gezorgd, stond ten tijde van het ongeluk bijna 50 cm water in de tunnel.

In de Contract Journal van 18 maart dit jaar wordt gemeld dat bouwbedrijf Costain de hoogte van de zakelijke telefoonrekeningen sterk denkt te ke verminderen door gebruik te gaan maken van een nieuw systeem dat door British Telecom op de markt wordt gebracht. Invoering van het Virtual Private Network (VPN) gaat naar verwachting resulteren in een afname van het aantal prive-telefoongesprekken op het werk. De afname kan oplopen tot 10 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid. Het systeem zal door British Telecom gedurende vijf jaar worden geexploiteerd. Het systeem kent slechts een enkele centrale.

Hiermee is directe toegang tot personeel in het gehele land te verkrijgen. Dit omdat ze allemaal met directe lijnen met de centrale zijn verbonden. Voor elke aansluiting worden de gemaakte gesprekskosten apart in rekening gebracht.

Of staal of beton in draagconstructie moet worden toegepast blijft -ook in Engeland- punt van discussie. Het Engelse Reinforced Concrete Council (RCC) bracht onlangs een rapport uit waarin skeletbouw in beton goedkoper uitviel dan in staal. Naar in de Construc tion Weekly van 17 maart staat te lezen, is dit de ‘staallobby’ in het verkeerde keelgat geschoten. Naar verwachting komen de staalmannen binnen een paar weken met een rapport waarin geen sprake is van enig verschil in kosten tussen skeletten in beton of staal.

Maar hierin zullen de voordelen van de korte bouwtijd bij gebruik van staal breed zijn uitgemeten. Het RCC-rapport is gebaseerd op twee typen gebouwen, van drie en van zeven verdiepingen. Betonnen skeletten zouden tot 24 procent goedkoper zijn dan stalen.

Daardoor vallen de totale bouwkosten 2,5 tot 5,3 procent lager uit.

Voor vijftien regionale vertegenwoordigers van de Engelse bouwvakbond Ucatt dreigt gedwongen ontslag. Naar op de voorpagina van de Construction News van 18 maart staat vermeld, wordt dit veroorzaakt door bezuinigingen in een uiterste poging van de vakbond de oplopende tekorten weg te werken. Ongeveer dertig van de honderd full-time banen staan op de tocht. Onder het bezuinigingsplan zal het aantal regios met de helft worden teruggebracht tot vijf. Vijftien van de dertig betrokken vakbondsmensen hebben laten weten ‘vrijwillig’ te zullen opstappen, tegen een vergoeding van Bpnd 30000 per persoon. De reorganisatie bij de bond is voorwaarde van de banken om tot sanering van de schulden van de Ucatt, naar verluidt ruim f. 3,5 miljoen, te komen.

Nederland hoeft het niet langer zonder metropool te doen, zo stellen verkeerskundigen van de TU Delft in Delft Integraal, nr 93.1. Buitenlandse bedrijven slaan Nederland vaak over als vestigingsplaats voor een Europees hoofdkwartier omdat hier geen mondaine metropool is. Dat is te vermijden met het vervoersplan Argus dat onder meer voorziet in verkorten van de treinreistijden tussen de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Schiphol. De Randstad wordt dan net zo metropolitaan als London, Parijs en New York, stellen zij. Het plan behelst een stelsel van snelle treinen die met een hoge frequentie de vier randstadkernen verbinden, grotendeels gebruik makend van bestaande infrastucuur. Het realiteitsgehalte van het plan is volgens de verkeerskundigen hoog. De benodigde investeringen zijn begroot op ‘slechts’ f. 6 miljard.

Reageer op dit artikel