nieuws

Heerenveense wijk volgt eisen NMP+

bouwbreed Premium

Alle te bouwen woningen in de Heerenveense woonwijk Nijehaske moeten voldoen aan de richtlijnen van het Nationaal Milieubeleidsplan. Dat staat in een overeenkomst tussen gemeente Heerenveen en een betrokken bewonersvereniging.

Beide partijen hebben afgesproken dat in Nijehaske alleen milieuvriendelijk mag worden gebouwd. De gemeente Heerenveen verplicht zichzelf om alleen grond uit te geven aan leden van de bewonersvereniging, die de plannen voor milieubewust bouwen in Heerenveen nader uitwerkt.

De toekomstige bewoners moeten met de te bouwen huizen voldoen aan de eisen die aan woningen worden gesteld in het NMP. In totaal zijn in de betreffende wijk 25 kavels beschikbaar voor deze vorm van woningbouw.

Reageer op dit artikel