nieuws

Hanjas zalmmaaltijd

bouwbreed

” De simpele mededeling dat de sfeer op en rond het Binnenhof er zeker geen is van pais en vree zal bij geen lezer verwondering wekken. Volksvertegenwoordigers maken elkaar in redelijke nette termen voor rotte vis uit en zijn veelal -afhankelijk van de grootheid van hun woordenschot- verbolgen, verbaasd, geschokt of boos. Vrijwel nooit kwaad want dat is een te eenvoudig woord. K:Volstrekt onzeker is de juiste omschrijving van de gemoedsgesteldheid van Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman, die verbaasd dan wel verbolgen is over het optreden van Frans Evers, hoofd van de Rijksgebouwendienst en daarmee in feite bouwheer van de nieuwbouw en renovatie van het epicentrum onzer democratie.

’s Lands vroegere vergaderzaal moet weer een echte balzaal worden en dient daarom krachtig onder handen te worden genomen.

Blijkt er hier, daar en overal het verfoeilijke en levensgevaarlijke asbest te zijn verwerkt, hetgeen de renovatie er niet goedkoper op maakt. Frans zegt daarvoor geen geld te hebben en vindt dat Wim -die bij een andere verbouwing geld overhield- maar bij moet passen. Dat wil Wim niet en dus heeft Frans de werkzaamheden stilgelegd en zich mokkend teruggetrokken om zich uit te leven in zijn liefhebberij, het fokken van kanaries. Moet ke als voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels.

Nee, dan zijn collega van hetzelfde ministerie van VROM, mevrouw mr. Hanneke Kroese. Die heeft het beter bekeken en wacht zich er wel voor over betrekkelijke kleinigheden ruzie te krijgen c.q. te maken.

Integendeel, mag worden vastgesteld. Bijvoorbeeld bij architect Pi de Bruijn -inwoner van het fragmentarisch uitgevallen Bijlmercomplex- kan zij geen kwaad doen. Mevrouw Kroese, thans Directeur-Generaal voor de Ruimtelijke Ordening als opvolger van drs. Roel den Dunnen, die nu de hoogste ambtenaar bij VROM is, had vorige week haar Duitse collega op bezoek en die wilde o zo graag eens zien wat Pi de Bruijn had gebakken van de opdracht een nieuw Kamergebouw neer te zetten zonder de gehele binnenstad om zeep te brengen.

Zijn verzoek was niet zonder reden, want Pi mag namelijk een ontwerp maken voor een nieuwe Rijksdag, althans voor de plenaire zaal. Pi blij natuurlijk dat zon hoge Duitse ambtenaar de diepgravende gesprekken over de ruimtelijke ordening even wilde vergeten om met eigen ogen te aanschouwen hoe de Nederlandse zaal was uitgevallen. Dat was even schrikken voor Hanneke Kroeses collega, die toch wat opkeek van de hardblauwe zetels met de fier klimmende Nederlandse leeuw.

Op de voet gevolgd door een kamerbode liet de Duitser zich aanzienlijk langer dan de afspraak was rondleiden door Pi de Bruijn, die het edel Germaans voldoende bleek te beheersen. Mevrouw Kroese luisterde geimponeerd toe.

Wie helaas ontbrak was het Tweede Kamerlid Bram Stemerdink. Hij heeft tot het laatst zich ingespannen de oude vergaderzaal onveranderd gelaten en zou zeker met argumenten zijn gekomen die het gelijk aan zijn zijde zouden brengen.

Ook Frans Evers was er niet. Beiden zouden ongetwijfeld verbolgen, verbaasd, geschokt of boos het complex hebben verlaten.

Volgende week moet VROMminister Hans Alders de ruzie tussen Frans en Wim bijleggen. Dat moet voor een man die de boeren in Markelo en Gemert tot bedaren weet te brengen en zelfs met landbouwminster Piet Bukman op redelijk goede voet begint te komen geen probleem zijn.

Een vismaaltijd met door mevrouw Hanja Maij-Weggen toebereide en persoonlijk geserveerde (en in de Rijn gevangen) zalm brengt ze bij elkaar.

Reageer op dit artikel