nieuws

Grote Duitse stations in verkoop voor renovatie

bouwbreed

In Duitsland heeft men de waarde onderkend van stations als locatie voor een keur van dagwinkeltjes en horecabedrijfjes. Het monumentaalste Hauptbahnhof van Stuttgart werd alweer enige jaren geleden zorgvuldig gerenoveerd met de inbouw van dagwinkeltjes op de begane grond en ingebouwde verdieping.

Doordat de kosten even hoog uitpakten als de architectonische kwaliteit, bleef de tweede fase onuitgevoerd. Nu men er ook de beschikking heeft over de voormalige Oostduitse stationsgebouwen, lijkt een rigoureuze aanpak door derden nodig.

Een groot aantal van de werkelijk heel monumentale stationsgebouwen in Duitse binnensteden ging in de oorlog verloren. Berlijn was daar een treffend voorbeeld van met een half dozijn zeer monumentale kopstations.

Maar stations zoals in Hamburg, Frankfurt, Munchen en Leipzig bleven bewaard. Ze werden in de loop van de tijd verschillende malen gerestaureerd, gerenoveerd en aangevuld met in de tijd wenselijke infrastructuur om het de reizigers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Als men daarbij ziet hoe bijvoorbeeld een compleet areaal van kiosken, winkeltjes en horecavoorzieningen werden ingebouwd in bijvoorbeeld Dusseldorf en Keulen, dan is daar aanzienlijk meer geinvesteerd dan in Amsterdam, dat overigens met het Centraal Station nog een van de beste voorbeelden in ons land is, als men het bijvoorbeeld vergelijkt met de vertimmering van Groningen.

Projectontwikkelaars Naar Der Spiegel meldde, zijn de eerste Duitse stationsgebouwen in andere handen overgegaan. Een voorbeeld daarvan vormt het monumentale station in Leipzig, met zes overkappingen ‘als kathedralen van glas’ van 300 meter lengte. Daartoe is een in nauwe samenwerking met een postorderbedrijf dat ook winkelcentra beheert een nieuwe ontwikkelingsmaatschappij opgericht.

De stations in grote Duitse steden hebben een dagelijkse doorstroming die tot 300000 passanten kan oplopen. Dat zijn potentiele klanten als men hen de juiste waren of diensten aanbiedt. Maar door de centrale ligging in stadscentra ke hier te vestigen bedrijven ook andere binnenstadsbezoekers trekken.

Voorbeelden als Munchen toonden al aan, hoe moeilijk het voor de spoorwegen zelf is om goede renovaties te financieren. Dat dan nog weer afgezien van kostbare infrastructurele werken zoals de prachtige aanvullende perronoverkapping van het Hauptbahnhof in Keulen. Deze uit staal en glas opgebouwde overkapping kwam via computergestuurde informatie tot stand. Maar aan dat inmiddels beroemde voorbeeld van hedendaagse stationsarchitectuur hing wel een prijskaartje van DM30 miljoen, zonder dat er meer inkomsten uit voortvloeiden.

In Leipzig is de situatie in zoverre ideaal, dat men er over een centraal gelegen centraal station beschikt waar ook nog eens een enorm vloeroppervlak beschikbaar is door nauwelijks meer in gebruik zijnde ruimten, zoals grote restaurants voor reizigers in verschillende klassen. Leipzig kan dan ook een modelvoorbeeld van geprivatiseerde stationsinrichting worden.

Hint Misschien is het een hint voor de Nederlandse Spoorwegen waar de voorzieningen over het algemeen opvallend karig zijn in vergelijking met stationsgebouwen in andere Europese steden, en dan ook nog met zeer beperkte openingsuren.

Reageer op dit artikel