nieuws

Geen geld genoeg voor restauratie molens

bouwbreed Premium

Voor de restauratie en onderhoud van molens in Nederland is dit jaar rond f.12 miljoen nodig. Via subsidies en giften van bedrijfsleven en particulieren is daar echter maar f.8 miljoen voor beschikbaar.

Volgens de stichting ‘De Hollandsche Molen’, die dit jaar zeventig jaar bestaat, kan het met het beschikbare geld niet alle molens naar behoren restaureren en onderhouden, hetgeen de conditie van het molenbestand niet ten goede komt.

Noodgedwongen doen vrijwilligers nu veel werk, maar het molenbehoud kan niet zonder vakkundige molenmakers.

Ruim een eeuw geleden telde Nederland nog 10000 molens.

Vorig jaar was daar nog maar tien procent van over.

Begin van deze eeuw vielen er nogal wat molens onder de slopershamer. Veel molens verloren hun functie door overschakeling bij bemaling op stoom, diesel en elektriciteit. Ook raakten veel industriemolens buiten bedrijf door mechanisatie van produktieprocessen en schaalvergroting in de industrie.

Scheidend voorzitter dr. ir. R. van de Waal van De Hollandsche Molen noemde het huidige aantal molens een absoluut minimum om Nederland nog ‘molenland’ te ke noemen.

Gaat het aantal molens nog verder achteruit, dan verdwijnen ze als kenmerkend element in het landschap. Dan is er nog slechts sprake van curiositeiten uit vroegere tijden.

Reageer op dit artikel