nieuws

Forse kritiek Adamse raad op Saris’ IJ-oeverbeleid

bouwbreed

De Amsterdamse wethouder J. Saris (Groen Links) is door de meeste partijen in de Amsterdamse gemeenteraad stevig onder handen genomen over zijn IJ-oeverbeleid.

De gram van de raadsleden werd gewekt door de presentatie van een ‘tussenprodukt’

over de ontwikkeling van de IJ-oevers, krap twee maanden nadat bekend werd dat een volledige uitvoering van het ambitieuze po van de baan is door het afhaken van de private financier, Internationale Nederlanden Groep (ING).

Het ‘tussenprodukt’, zoals de wethouder de tien stencils zelf noemde, vormt een commentaar op het ondernemingsplan van de Amsterdam Waterfront Financieringsmaatschappij (AWF).

Uit dat ondernemingsplan bleek dat het IJ-oeverpo zowel in stedebouwkundig als in financieel opzicht niet haalbaar is. ING achtte de verwachte buffer voor financiele risicos van f.tien miljoen te klein en besloot uit het po te stappen. Het ‘tussenpro dukt’ is een visie op de toekomst van het po nu ING niet meer meedoet. De omvang van het plan is met 20 procent teruggebracht naar 1 miljoen m2. Dat zou een batig saldo van f.40 miljoen moeten opleveren, maar de Amsterdamse politici bleken er niet gelukkig mee.

Het plan is onvoldragen, oordeelde de PvdA. De presentatie op dit moment leidt er slechts toe dat de scepsis over de IJoevers toeneemt, vond woordvoerder E. van der Laan.

De PvdA klaagde er ook over meermalen in besloten vergaderingen gelokt te zijn, omdat wethouder Saris niet met zijn informatie over de IJ-oevers naar buiten wilde.

Oppositiepartij CDA vond dat niet alleen het publiek, maar ook de raadsleden onvoldoende door de wethouder worden geinformeerd. “Ik voel me alsof ik op drijfzand sta’, zei raadslid Bruins Slot.

Op zijn beurt voelde wethouder Saris zich onheus bejegend.

“Welke keuze ik ook had gemaakt, u had het nooit goedgevonden” , zei hij verongelijkt.

“Paranoia’, vond D66. De raadscommissie IJ-oevers vergadert over twee weken over de inhoud van de nota.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels