nieuws

Ervaring Wereldhave met grote poen te klein

bouwbreed

“Wij hebben in Nederland weinig ervaring om grote gebieden tot ontwikkeling te brengen. Zo was het IJ-oeverpo te ambitieus.

Mischien heeft het opdelen in kleine hapklare brokken meer kans van slagen.”

Met deze woorden deed ir. M.I. Kooistra, voorzitter directie Wereldhave, de deconfiture van het Amsterdamse IJ-oeverpo af. Zijn bedrijf gaf gisteren een toelichting op de al eerder verschenen cijfers.

De kritiek van Wereldhave be trof vooral de opstelling van de overheid. Vooral de rijksoverheid wil de investeerder, de ING bank, opzadelen met ook nog eens de financiering van infrastructuur.

“Weinig partners zullen onder zon conditie in dit po stappen” , vult ir. G.C.J. Verweij, directeur Wereldhave aan. “De overheid moet de infrastructuur dragen. In Parijs heeft de overheid de wegen La Defence aangelegd. De overheid hier in Nederland loopt niet voorop, maar holt er constant achter aan.”

Tijdens de presentatie meldde het beursfonds dat de Nederlandse kantorenmarkt op korte termijn niet zal verbeteren.

Verweij: “De leegstand gaat fors omhoog. Het wordt steeds moeilijker om oude panden te verhuren. Winkelcentra, mits goed ontsloten door openbaar vervoer en met gratis parkeren, gaan beter.”

Het bedrijf steekt de komende tijd meer dan 100 miljoen in nieuwe winkelcentra waaronder een in Etten-leur.

Voor bouwers blijft volgens Wereldhave de kantorenmarkt slecht. De trend dat steeds meer gebouwen eerst op papier moeten zijn verhuurd zet door.

“Er is op dit moment geen institutionele belegger die geld hiervoor beschikbaar stelt” , aldus Verweij.

Reageer op dit artikel