nieuws

Eerste zandsuppletie onder water bij de kust van Terschelling

bouwbreed

Over enkele weken begint bij Terschelling een experiment met zandsuppletie onder water. Het gaat hier om een proef die in de plaats komt van een gewone zandsuppletie. De aanbesteding had deze week plaats.

Grootschalige oeversuppleties onder water, met de bedoeling kusterosie te herstellen of te voorkomen, zijn in Nederland nooit eerder uitgevoerd. De te jaren neemt de belangstelling voor deze oplossing echter toe. Naast het feit dat het een stuk goedkoper is, kleven er voorts bezwaren aan de gebruikelijke manier van suppleren. De werkzaamheden leidden tot grote hinder van strandrecreatie. Het gevolg hiervan is dat vaak wordt besloten het opspuiten van zand te staken tijdens het hoogseizoen, terwijl de omstandigheden uitvoeringstechnisch gezien dan juist het beste zijn.

Al die bezwaren vervallen bij onder-water oeversuppletie.

Er wordt immers buiten de brandingszone gesuppleerd.

Er is wel meer zand voor nodig. De kosten liggen desondanks aanmerkelijk lager.

Terschelling is voor de proef gekozen omdat de invloed van getijgaten op dat stuk kust gering is. Bovendien is er nooit eerder gesuppleerd zodat de metingen, te verrichten door de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat, daardoor niet worden beinvloed. De aanbesteding voor het werk heeft deze week plaatsgehad. Opvallend hierbij is, volgens de heer Prakken van Rijkswaterstaat in Friesland, het grote verschil in prijs tussen de verschillende inschrijvers. Het bedrijf Elko uit Zoetermeer zegt het werk uit te ke voeren voor een bedrag van f.6,4 miljoen. Nederveen komt daarna met een bedrag van f.7,4 miljoen. De overige baggerbedrijven die verder hebben ingeschreven zitten in ieder geval boven de f.10 miljoen.

BBB Prakken zegt te vermoeden dat dit grote verschil te verklaren is door het feit dat het in opspraak geraakte Duitse baggerbedrijf BBB GmbH banden heeft met een van de laagst ingeschreven bedrijven. Hij voegt er aan toe op voorhand niet afwijzend te staan tegenover BBB. “We bekijken de plannen op hun technische inhoud. Als die goed is hebben wij geen bezwaar. Om een dergelijk prijsverschil kun je natuurlijk heen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels