nieuws

Eerste fase vernieuwing Bijlmermeer eind 1993

bouwbreed Premium

De eerste fase van de vernieuwing van de Bijlmermeer kan eind dit jaar beginnen.

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad stemde tijdens een vergadering van de commissie volkshuisvesting in met het collegevoorstel om van de benodigde circa f. 300 miljoen een bedrag op tafel te leggen van f. 166 miljoen.

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting betaalt f. 132 miljoen. Een deel van het bedrag is bestemd voor de sanering van het inmiddels tot f. 140 miljoen opgelopen vermogenstekort van de woningcooperatie Nieuw Amsterdam.

De als teleurstellend ervaren bijdrage van het fonds leidde tijdens het debat tot forse kritiek van met name de collegepartijen D66 en VVD. Amsterdam had gevraagd om f. 175 miljoen. Het resultaat van de volgens wethouder L. Genet “zware en moeizame onderhandelingen” pakte ruim f. 40 miljoen lager uit.

Het rijk wil geen cent meebetalen, hetgeen betekent dat de gemeente het verschil zelf moet opbrengen. Reden voor D66 om het fonds te betichten van een “schandelijk halstarrige houding” . De VVD verweet het fonds zelfs “asociaal gedrag” .

Volgens T. Hooijmaijers handelt de organisatie in strijd met de eigen doelstellingen. Daarin staat dat toegelaten instellingen die in financiele problemen verkeren een gezond toekomstperspectief moet worden geboden. De manier waarop het fonds is omgesprongen met de saneringsaanvraag voor Nieuw Amsterdam is “onbehoorlijk” , vond de VVD en “dogmatisch” volgens D66.

Problemen De beslissing van het fonds stelt de gemeente Amsterdam voor problemen. Er is weliswaar een toezegging gedaan voor financiele bijdragen in de volgende fasen van de vernieuwing, maar minder dan waarop Amsterdam had gerekend.

De kosten voor de totale vernieuwing van de Bijlmermeer zijn in twee jaar tijd gestegen van f. 750 miljoen tot f. 835 miljoen. De oorzaak is enerzijds het jaarlijks groeiend tekort van Nieuw Amsterdam en anderzijds de stijging van de kosten met gemiddeld 8 procent.

De gemeenteraad besloot in juli 1992 zelf niet meer bij te dragen dan f. 250 miljoen. Dat betekent echter dat er voor een bedrag van f. 150 miljoen geen dekking is.

Een voorstel van het college om het gemeentelijk “plafond”

van f. 250 miljoen los te laten, stuitte op grote weerstanden bij een meerderheid van de gemeenteraad.

In de eerste fase worden 812 woningen in de flats Gerenstein en Geinwijk en vijf parkeergarages gesloopt, 866 woningen opgeknapt en het winkelcentrum Ganzenhoef verplaatst. Over een verlaging van de boven het maaiveld gelegen Bijlmerdreef is nog geen overeenstemming bereikt.

Een minderheid van Groen Links en CDA stemde tegen de sloop van de twee flatgebouwen. De uitvoering van de eerste fase moet rond de jaarwisseling beginnen en wordt naar verwachting in 1996 afgerond.

De gemeenteraad buigt zich op 24 maart of 7 april over het collegevoorstel.

Reageer op dit artikel