nieuws

Duits riool verkeert in slechte toestand

bouwbreed

De Duitse riolering verkeert volgens een onderzoek van het lieuministerie in een depliorabele toestand. Ongeveer 22 procent van het ruim 300000 kilometer lange net in het westen van het land is blijvend beschadigd. In het oostelijke deel vergt ongeveer 54 procent reparatie.

Het onderzoek houdt alleen verband met de gemeentelijke riolering. Steekproeven toonden aan dat de ruim 600000 kilometer riolering in particuliere grond in een veel ernstiger toestand verkeert. Tussen Flensburg nabij de Deense grens en Freiburg nabij de Zwitserse grens ligt een rioleringstraject van meer dan 100 jaar oud. Ongeveer de helft van deze voorziening is zon 50 jaar oud.

Aanpak van de riolering in het hele land vergt om en nabij DM200 miljard. Een deel van de schade ontstond tijdens de oorlog. In de mijngebieden houden de schades vooral verband met verzakkingen. De gemeentelijke diensten voor de openbare werken wijzen herstel veelal via openbare aanbestedingen toe aan de laagste inschrijver. Deze methode ga randeert niet altijd een goede kwaliteit. De aanleg van dergelijke voorzieningen gebeurt veelal door middenstandsbedrijven. De grote concerns tonen er weinig belangstelling voor omdat het doorgaans om kostenintensieve werken gaat.

Een deel van de middelen voor rioolreparatie in het westen van het land verschuift voor een deel naar de toegevoegde deelstaten. Als gevolg daarvan volgt voor de werken in het westen uitstel waardoor de schade toeneemt en herstel kostbaarder wordt.

Reageer op dit artikel