nieuws

Discussie over kwaliteit in de volkswoningbouw

bouwbreed

Op 14 april vindt in het Stadhuis van Deventer een discussie-bijeenkomst plaats over de toetsing van kosten en kwaliteit van woningbouwpoen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting Q, Kwaliteit in de Volkshuisvesting. Er vindt een gedachtenwisseling plaats tussen de Stichting Q en de Stichting Kosten-Kwaliteitszorg (SKW).

De Stichting Q wordt vertegenwoordigd door ir. H.L. Swets van Maatschap Swets & Van Voorden. Hij geeft een demonstratie van een toetsing van een woningbouwpo in een ‘Q-gemeente. Namens de SKW geeft ir. B.G.J. Kempink een toelichting van de stand van zaken. Daarna volgt een discussie over de aanbevelingen van de Stichting Q over de door de SKW te hanteren Beoordelingsrichtlijn voor het certificeren van organisaties.

Deze discussie staat onder leiding van mr. E.J.C. Hillen, directeur van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI).

Nadere informatie:K.B. de Graaf van de Stichting Q, telefoon 070-3644436.

Reageer op dit artikel